Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning i företagsekonomi

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen, den högsta akademiska examen i Sverige.

Det övergripande målet för forskarutbildningen är att utveckla doktoranden till en kritisk och självständig forskare med fördjupade kunskaper i ämnet, en ingående kunskap i ämnets forskningsmetoder samt goda insikter i de problem som förekommer inom forskningen och dess praktiska tillämpning. Syftet är också att ge en kvalificerad grund för en framtida karriär inom eller utanför universitetsvärlden.

Som doktorand på Företagsekonomiska institutionen tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Institutionens forskning och forskarutbildning är inriktad mot följande huvudområden:

  • Entreprenörskap
  • Forskningspolitik
  • Marknadsföring
  • Organisation
  • Redovisning och finansiering
  • Strategi

Läs mer om forskning, inriktningar och ämnesområden inom företagsekonomi

Ansökan

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du söka en utlyst doktorandtjänst. Utlysningar sker löpande under året och annonseras på Lunds universitets hemsida (se länk nedan). Institutionen tar inte emot spontanansökningar.

När ansökningstiden har gått ut bedöms och rangordnas de sökande av en beredningsgrupp. Ett förslag på kandidat lämnas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN). Om FFUN godkänner kandidaten lämnas sedan förslaget till prefekten som fattar det formella antagningsbeslutet.

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
Telefon: 046-222 43 49
jens [dot] rennstam [at] fek [dot] lu [dot] se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina [dot] lunvald [at] fek [dot] lu [dot] se