Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studera nationalekonomi

Nationalekonomiska institutionen

En utbildning i nationalekonomi ger dig teoretiska och empiriska verktyg för att analysera och utreda viktiga och intressanta samhällsfrågor. Nationalekonomi kan läsas som huvudämne i en examen, som en mindre del i ett program eller som enstaka fristående kurs. Nationalekonomiska institutionen ger en utbildning som syftar till att förbereda studenten för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare. Med utgångspunkt i individers, företags och politikers beslut analyserar och utreder nationalekonomer ett brett spektrum av nationella och internationella samhällsfrågor.


Karriär och arbetsmarknad

En utbildning i nationalekonomi är ingen yrkesutbildning och nationalekonom är inget yrke i traditionell mening. Nationalekonomi är ett akademiskt och teoretiskt ämne och som nationalekonom är du en samhällsvetare med omfattande analys- och utredningsförmåga. Arbetsmarknaden för dig som har en avancerad examen i nationalekonomi är vanligtvis god. Utifrån kopplingen till arbetsmarknaden erbjuder nationalekonomiska institutionen en utbildning som syftar till att förbereda studenten för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare.

Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och återfinns inom privat näringsliv (t.ex. bank- och finansvärlden, konsult- och rådgivningsföretag, forskningsinstitut, andra större företag), statliga myndigheter (t.ex. Finansdepartementet, andra departement, Kommers­kollegium, Riksbanken, Skatteverket, Försäkringskassans huvudkontor, Statistiska centralbyrån och Sida), kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisatio­ner, massmedia samt i interna­tionella organ (t.ex. EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken).

Några exempel på nationalekonomiska områden är globalisering, tillväxt, fattigdom, biståndspolitik, inkomstfördelning, den offentliga sektorns roll och uppgifter, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarknaderna samt hälso- och sjukvårdssektorns organisation och finansiering.

Vad en nationalekonom gör varierar mycket beroende på vilket intresse man har inom ämnet. Oavsett inriktning är en någorlunda gemensam nämnare att nationalekonomer sysslar med samhällsekonomiska analyser, utvärderingar, utredningar och prognoser och liknande som spänner över många och breda områden och som tar sig olika uttryck beroende på vad det är som analyseras och vad det är som utreds.

Som nationalekonom förväntas man hålla sig informerad om nya teorier och modeller inom ämnet, dvs en del av ett jobb som nationalekonom består ofta i att läsa och ta till sig akademiska texter, rapporter och utredningar samt att själv kunna skriva liknande texter och delta i olika utredningsprojekt. Att utveckla teoretiska och empiriska ekonomiska modeller och kunna lösa problem av olika slag ställer krav på en kreativ förmåga. Nationalekonomi är därför en samhällsvetenskap som kräver logiskt och analytisk tänkande.

Inom ramen för ett arbete som nationalekonom är det också viktigt att kunna hantera stora informationsmängder samt att kunna behandla sådana material på ett korrekt sätt. Denna information bearbetas och analysera ofta med ekonometriska metoder, och utifrån resultaten drar man slutsatser samt att man i flera fall ger förslag till förändringar.  

Nedan återfinns organisationer, myndigheter och företag där studenter som har tagit en examen, framförallt magister- eller masterexamen, från Nationalekonomiska institutionen idag arbetar eller har arbetat vid (ett relativt sett stort antal studenter går även vidare till doktorandstudier i Lund, Sverige eller utomlands). De arbetsgivare som listas nedan är studentens första eller senare arbetsgivare (och flera studenter kan ha börjat jobba hos samma arbetsgivare) och det är ingen fullständig lista över var tidigare studenter jobbar.

Myndigheter, verk, offentlig förvaltning et cetera
Agrifood
Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet
Australian Government, Health & Social Policy
Banverket
Business Sweden
Energimarknadsinspektionen
Europeiska centralbanken
Europeiska investeringsbanken
Exportrådet
Finansdepartementet
Försäkringskassan
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
Iceland Financial Supervisory Authority 
Icelandic Confederation of Labour
Institute of Economic Studies, University of Iceland
Invest in Skåne
Kommerskollegium
Landstinget i Blekinge
Migrationsverket
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Näringsdepartementet
Nässjö kommun, utredare
Pensionsmyndigheten
Regeringskansliet
Region Skåne
Region Syddanmark
Riksgälden
Skaraborgs sjukhus
Skatteverket
Skånes universitetssjukhus (analysavdelningen)
Sociala investeringsfonden, Norrköping
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Stockholms stad
Sveriges ambassad i Nairobi
Sveriges kommuner och landsting (rådgivare)
Sveriges riksbank
Swefund International
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Utbildningsdepartementet (departementssekreterare)
Utrikesdepartementet
Vellinge kommun
Vinnova
Öresundsinstitutet


Organisationer
Antidiskrimineringsbyrån (kommunikatör)
Clinton Health Access Initiative (program manager)
EU
Food and Agricultural Organisation of the UN
Girl's Globe (grundare)
Insurance Europe
International Monetary Fund
International Food Policy Research Institute
Lantmännen
Malmö FF (fotbollstränare och ansvarig för utbildningsstrategin för ungdomsspelare)
OECD
SIDA
Svenskt näringsliv
Sveriges FN-delegation
Swecare
UNDP (FNs utvecklingsprogram)
Sydsvenska handelskammaren
Världsbanken


Rådgivning, konsultföretag, forskningsinstitut och liknande
Accenture (analytiker)
Adastra Business Consulting (konsult)
Brac Institute of Governance and Development
Bisnode
Capgemeni Consulting
Centigo (konsult)
CIRCLE (forskningsassistent)
Copenhagen Economics
CEP - Council on Economic Policies
Directure
EMUES (marknadsförare)
EY
Frontier Economics
Health Navigator (analytiker)
HUI Research (junior konsult)
Kontigo
Ifo Center for the Economics of Education
Institutet för näringslivsforskning
International Food Policy Research Institute
LEO Pharma AB (hälsoekonom)
Lumell Associates
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik
Memoria Webbyrå (entreprenör)
Metier, Norge (konsult)
Oxford Research
PlasticsEurope
Quantify Research
Ratio
Socialforskningsinstitutet, Danmark
Stockholms handelskammare
Sweco Strategy
Sweco Eurofutures (konsult)
Söderberg och partners (analytiker)
Technopolis Group, Solna
TEDA Eco Center
UBS
WSP

Privata och offentliga statistikproducenter och liknande
Danmarks Statistik
Ennova (analytiker)
Macrobond
Näringslivets ekonomifakta
Office for National Statistics, UK
Statistiska centralbyrån, Island
Statistiska centralbyrån, Sverige

Finansiella institutioner, banker, fondförvaltning och liknande
ABG Sundal Collier (analytiker)
Actis (analytiker)
American Express
Bank Audi Syria
Barclays Wealth (analytiker)
Blackrock
Bloomberg (analytiker)
BNP Paribas
China Investment Corporation (Investment Analyst)
Cicero fonder (analytiker av finansiell data)
Danske Bank
Deloitte
DNB
Erik Penser (junior analytiker)
Euroclear
Goldman Sachs
Greater Copenhagen
Handelsbanken
Hancap
Ikano bank (riskanalytiker)
Klarna
Meridiam
Moody's (analytiker av finansiell data)
NIBC Bank
Nordea (företagsrådgivare)
Nordea Markets
Nordic Equities Kapitalförvaltning AB
Royal Bank of Scotland
Standard & Poor's, Stockholm
SEB (företagsrådgivare)
Semantix Sverige
Storebrand Baltic
Swedbank
Swedbank robur (Risk Manager)
TD Bank
Türkiye İş Bankası
UBS
Ålandsbanken


Privata företag (andra än finansiella inst.)
Assa Abloy
Atlas Copco
Axfood (prisanalytiker)
Boozt.com
Education First
Elektrolux (Risk Controller)
E.ON (Energy Controller)
Ernst & Young, Malmö (koordinator)
Facebook
Goodyear-Dunlop (finansiell analytiker)
Google, Stockholm
Heimstaden, Malmö
IP-Only
iZettle (riskanalytiker)
Johnson & Johnson
KPMG
Maersk Line Copenhagen
Microsoft EMEA, Irland
Momondo Group
OneMed
Porsche Automotive Investment (China)
PwC (analytiker)
Quinyx
SAS
Sigma (IT-konsult)
Solactive AB
STS-språkresor
Takeda
Veolia
WOW Air

 

Du som är student vid Lunds universitet kan få karriärstöd. Det finns karriärcentrum vid de flesta fakulteterna och även arbetslivssamverkan centralt på universitetet.

Karriärstöd vid Lunds universitet

På universitetets jobb- och karriärportal Career Hub, kan du registrera dig och få tillgång till jobb, ex-jobb, praktik- och traineeplatser både i Sverige och internationellt.

Logga in på Career Hub med ditt studentkonto