Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsdatahantering

Ekonomihögskolans bibliotek erbjuder support för vissa aspekter gällande hantering av forskningsdata. Här hittar du information om krav och riktlinjer, datahanteringsplan, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata.

Navigering på sidan

Krav och riktlinjer

Det finns svenska lagar och regler som berör dig som forskare i din hantering av forskningsdata.

Hantering av forskningsdata med personuppgifter

Om du hanterar forskningsdata med personuppgifter så gäller särskild lagstiftning. Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen (GDPR). Du ska också registrera personuppgiftsbehandling i ett särskilt register på LU, PULU. 

Läs mer om behandling av personuppgifter och PULU på Lunds universitets Medarbetarwebb

Om du har frågor kring forskning som innefattar data på individnivå kopplade till register kan du vända dig till LUPOP (Lund University Population Research Platform). LUPOP är en öppen resurs tillgänglig för alla forskare vid Lunds universitet. 

LUPOP

Hantering av forskningsdata ur etiska perspektiv

Om din planerade forskning involverar människor eller behandling av personuppgifter kan du behöva ansöka om etiskt tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten. 

Forskningsetik på Lunds universitets Medarbetarwebb

Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndighetens Vägledning om etikprövning av forskning på människor

Ekonomihögskolan har ett vetenskapligt ombud som finns tillgängligt för anställda som behöver vägledning i frågor som rör forskningsetik och god forskningssed.
Mer information och kontaktuppgifter hittas här:

Vetenskapligt ombud på Ekonomihögskolan (på engelska)

Arkivering av forskningsdata

Forskning vid Lunds universitet är en myndighetsverksamhet och de handlingar som produceras inom forskningen tillhör universitetet. Universitetet lyder under den svenska Arkivlagen som fastställer hur arkivering av forskningsdata skall ske. 

Läs mer om arkivering av forskningshandlingar på Lunds universitet

Krav från finansiärer 

Många forskningsfinansiärer har också krav gällande hantering av forskningsdata, exempelvis för tillgängliggörande av data och att en datahanteringsplan ska finnas för projektet. Läs mer på forskningsfinansiärernas respektive webbsidor för att hitta uppdaterad information om vad som gäller för ditt projekt. 

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan (DMP) är ett dokument som ger ett ramverk för hur data hanteras under och efter ett forskningsprojekt. Det ska svara på frågor som hur data kommer att samlas in, hur den ska lagras, tillgängliggöras, arkiveras och täcka in eventuella juridiska och etiska aspekter du kan behöva överväga. 

Vid Lunds universitet har du tillgång till verktyget DMP Online för att skapa och uppdatera din datahanteringsplan.

DMP Online

För support kring DMP Online och datahanteringsplaner, kontakta Ekonomihögskolans bibliotek.

Lagring av forskningsdata

För rådgivning kring tekniska lösningar för datalagring, vänd dig till LDC via servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se) eller till Ekonomihögskolans bibliotek som kan hjälpa till att lotsa dig vidare till relevant funktion inom universitetet. 

Här hittar du information om lagringslösningar och  informationssäkerhet vid Lunds universitet:

IT-tjänster och lagring för Lunds universitet

Informationssäkerhet på Lunds universitet

Om du använder data från Statistikmyndigheten (SCB) i ditt forskningsprojekt så kan du använda deras plattform MONA (Microdata Online Access).

MONA – Statistikmyndighetens plattform för tillgängliggörande av microdata 

Tillgängliggöra forskningsdata

Det finns flera plattformar och tjänster där du som forskare kan tillgängliggöra dina forskningsdata, både allmänna (som Svensk Nationell Datatjänst, SND eller Zenodo) och mer ämnesspecifika (som du kan hitta via ex. r3data eller OSF). Förlag och tidskrifter tillhandahåller ibland tjänster för tillgängliggörande av forskningsdata. Även om data inte kan delas öppet kan du ändå publicera en beskrivning av dina forskningsdata för att göra den sökbar och synlig i enlighet med FAIR-principerna. 

Svensk Nationell Datatjänst (SND)
 Zenodo
 r3data (Registry of Research Data Repositories)
 OSF