Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser i handelsrätt

Kurser på olika nivåer

När du börjar studera på universitetet läser du kurser på grundnivå. Kurser på grundnivå kan finnas i tre nivåer; grundkurser, fortsättningskurser och kandidatkurser. Grundkurserna bygger på kunskaper du fått i gymnasiet, medan fortsättnings- och kandidatkurser kräver tidigare studier på universitet eller högskola. Nästa steg är kurser på avancerad nivå, som kräver genomgången utbildning på grundnivå, sk kandidatexamen. 

Fristående kurser på nivå 1-30 hp

Fristående kurser på nivå 31-60 hp

Fristående kurser på nivå 61-90 hp

Övriga kurser

KURSKOD HURB04

OBS! Kursen ges endast inom HR-programmet

Kursen erbjuder en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning mot arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning såsom förenings- och förhandlingsrätt, medbestämmande, kollektivavtal och stridsrätt. Vidare studeras den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning, anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid och semester.

KURSKOD: EXTG70

Kursens mål är att ge kunskap om de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt vad avser samhällets åtgärder till skydd för den yttre miljön. Kursen syftar dessutom till att ge en orientering om viktigare regler på miljöområdet inom EU-rätten och annan internationell rätt. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna orientera sig i det miljörättsliga regelverket och lösa miljörättsliga problem. Mer information om kursens innehåll kan fås i kursplanen nedan.

Kursen ges i samarbete med Civilingenjörsutbildningen inom lantmäteri på LTH. Mer info kan du hitta på Lantmäteriutbildningens webbplats

KURSKOD: MNXC01

Kursen ges i samarbete med Biologiutbildningen - lu.se 

Antagningsfrågor

Alla antagningsfrågor om kursen ställs till studievägledare Lotta Persmark vid Inst. för biologisk grundutbildning.
lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se (lotta[dot]persmark[at]biol[dot]lu[dot]se)
tel. 046-222 37 28

KURSKOD: MVEC18

Miljörätt för miljövetare behandlar det svenska rättssystemet, grundläggande principer för myndighetsutövning, lagstiftning om markanvändning och naturresurser samt miljöskydd. Vidare studeras myndigheternas uppgifter, kompetens och tillämpning av lagstiftningen, internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU.

Kursen ges i samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning, 

Centrum för miljö- och klimatforsknings webbplats – cec.lu.se

Antagningsfrågor

Alla antagningsfrågor om kursen ställs till studievägledare Helena Hanson vid Centrum för miljö- och klimatforskning.
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 72 144 01 66

KURSKOD: HURB05

OBS! Kursen ges endast inom HR-programmet

Kursen behandlar grundläggande civilrätt av betydelse för företagets ekonomiska struktur såsom avtalsrätt och associationsrätt. Kursen introducerar även andra rättsregler av särskild betydelse för ekonomisk verksamhet såsom regler om löneskydd och konkurs. De ekonomiska aspekterna på HR-frågor har en rättslig ram och kursen ger en bild av denna rättsliga struktur. Samspelet mellan ekonomi och juridik är ett genomgående tema i kursen. Arbetsmarknadens funktionssätt behandlas genom en introduktion till teorier kring arbetsutbud och arbetskraftsefterfrågan, lönebildning och arbetsmarknadspolitik. Kursen introducerar grundläggande företagsekonomiska begrepp och teorier, principer för dubbel bokföring, bokslut och räkenskapsanalys. Därefter behandlas begreppet personalekonomi och olika modeller såsom bidragskalkyler och investeringskalkyler som har relevans för det arbetsvetenskapliga området. Metoder för att beräkna och värdera investeringar och effekter av insatser för personal och arbetsmiljö presenteras. Vidare diskuteras hur sådana beräkningar kan tolkas och tillämpas.

Ny student ht 2024?

Ett välkomstmail med information om bland annat registrering kommer skickas ut till alla antagna cirka tre veckor innan kursstart.