Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bli studentcoach

Engagera dig i Ekonomie kandidatprogrammet!

Två studenter som tittar på en bärbar dator. Foto.

Intresserad av att stötta, vägleda och inspirera studenter i början av deras utbildning på Ekonomie kandidatprogrammet? Då är du välkommen att bli studentcoach!

Ekonomihögskolans Ekonomie kandidatprogram är ett av Sveriges mest sökta utbildningar och förbereder studenter för en karriär inom ekonomiområdet i vid bemärkelse. Under studietiden ska studenterna ha möjlighet att knyta goda kontakter med näringslivet. Inför hösten 2024 görs ytterligare satsningar på att inkludera fler praktiska moment och kontakter med näringslivet tidigt i utbildningen. En del i denna utveckling är att erbjuda studenterna en coach som kan stötta och utmana dem under utbildningens gång.

Bli Studentcoach - din roll

Som yrkesverksam alumn har du erfarenhet och kunskap att bidra med för programmets studenter. I din roll som studentcoach blir du ett stöd för studenter och deras professionella utveckling. 

Som studentcoach får du:
•    Möjlighet att forma nästa generation och få inblick i deras syn på framtiden
•    Bidra till utvecklingen av Ekonomie kandidatprogrammet
•    Möjlighet att bredda ditt professionella och sociala nätverk med andra alumner, studentcoacher och lärare
•    En nära kontakt med din alma mater
•    Inblick i aktuell forskning vid Ekonomihögskolan

Programstruktur

Under programmets tre första terminer träffar du en grupp om 7-8 studenter två gånger per termin för att t ex svara på frågor om yrkeslivet, diskutera olika utmaningar studenterna står inför och reflektera kring praktiska moment i utbildningen. Inför varje tillfälle får du och studenterna en preliminär agenda att utgå ifrån, men efterhand som ni lär känna varandra kan ni förändra i det föreslagna upplägget. Under första terminen kommer mötena kretsa kring dels vad studenterna lär sig i utbildningen, dels vilka kunskaper och färdigheter de förväntas ha men också utveckla då de kommer ut i arbetslivet. Unga studenter funderar mycket på vad de ska göra efter studierna. Här kan du som coach vara till stor hjälp genom att ge studenterna - på tröskeln ut i livet - en inblick i vad som kan komma.

Mer information

Är du intresserad av att bli studentcoach och vill veta mer? Gör gärna en intresseanmälan och delta på ett digitalt informationsmöte den 28 maj.

Intresseanmälan till att bli studentcoach

Anmäl dig till att bli studentcoach hösten 2024

Studentcoach - viktiga datum

28 maj - digitalt informationsmöte

1 september - programmet startar

hösten 2025 - programmet avslutas

Kontakt

Alumnikoordinator
Maria Johansson