Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning och samverkan vid Institutionen för handelsrätt

Forskningen inom handelsrätt bidrar till den teoretiska ramen för och förståelsen av juridiska frågor inom områden och marknader som är särskilt viktiga för samhällets välfärd, till exempel näringsliv, innovation, företagande, arbetsrätt, skatter och avtal.

Ett vanligt tema i vår forskning är att analysera och kritiskt granska hur rättsregler påverkar företag och den ekonomiska utvecklingen i samhället. Den ökade internationaliseringen gör att i princip samtliga studieområden har en internationell dimension. EU-rätten och internationell rätt i allmänhet utgör därför ofta centrala inslag i vår forskning. För närvarande står samhället inför stora utmaningar på grund av klimatomställningen, den digitala omvandlingen av ekonomin och ökad användning av artificiell intelligens. Det juridiska perspektivet, det vill säga hur rättsreglerna ska förstås och reformeras mot bakgrund av denna nya verklighet, är av stor betydelse för företag, offentlig förvaltning och beslutsfattare på olika nivåer.

Den gemensamma nämnaren i den handelsrättsliga forskningen är anknytningen till en hållbar och rättssäker ekonomisk utveckling i Sverige, Europa och världen i övrigt. Särskild fokus ligger på rättsliga frågor av omedelbar relevans för företag och andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.

Den handelsrättsliga forskningens praktiska relevans för affärslivet i bred mening skapar ypperliga förutsättningar för samverkan i olika former med det omgivande samhället. Institutionen för handelsrätt eftersträvar därför i sin forskning omfattande samverkan med företag och andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.

Forskning och forskningsagenda inom handelsrätt

Institutionen för handelsrätt i nätverk för samverkan

 

Kommande och senaste publikationer i Forskningsportalen

Anmälan Rasmus Grønved Nielsen, Aftaler & Forvaltningsret; Introduktion til forvaltningskontraktsrettenMadell, T., 2024 ...
Offentlig rätt i allmän domstol 2002-2006Madell, T. & Södergren, P., 2024 Apr 11, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2,...
ANBI in Harmonie?Hemels, S., 2024 Mar 15, Essersbundel. Opstellen aangeboden aan prof. dr. P.H.J. Essers. Stevens, S. A....
A half-century journey of human rights and the environment: from separation to integrationZhang, M., 2024 Mar, (Accepted...
Rättegången mot Galileo GalileiSunnqvist, M., Dahlman, C. & Arvidsson, N., 2024 Feb 10, Öppet fall.Research output: Othe...
Jämkning av kommersiella avtal mellan jämbördiga parter - reflektioner kring 36 § avtalslagen utifrån några aktuella rät...
Lojalitetsplikten och 36 § avtalslagen som instrument för krishanteringFlodgren, B., 2024 Jan, (E-pub ahead of print) In...
Bevisning skyddad av upphovsrättTranslated title of the contribution: Evidence protected by copyrightWennersten, U., 202...
EntreprenadrättenSamuelsson, P. & Utterström, M., 2024, Norstedts Juridik AB. 223 p.Research output: Book/Report › Book ...
Förbättrade arbetsvillkor och utrymmet för solidaritet mellan arbetstagare: ett perspektiv på medborgarskap i ett förän...