Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning och samverkan vid Institutionen för handelsrätt

Forskningen inom handelsrätt bidrar till den teoretiska ramen för och förståelsen av juridiska frågor inom områden och marknader som är särskilt viktiga för samhällets välfärd, till exempel näringsliv, innovation, företagande, arbetsrätt, skatter och avtal.

Ett vanligt tema i vår forskning är att analysera och kritiskt granska hur rättsregler påverkar företag och den ekonomiska utvecklingen i samhället. Den ökade internationaliseringen gör att i princip samtliga studieområden har en internationell dimension. EU-rätten och internationell rätt i allmänhet utgör därför ofta centrala inslag i vår forskning. För närvarande står samhället inför stora utmaningar på grund av klimatomställningen, den digitala omvandlingen av ekonomin och ökad användning av artificiell intelligens. Det juridiska perspektivet, det vill säga hur rättsreglerna ska förstås och reformeras mot bakgrund av denna nya verklighet, är av stor betydelse för företag, offentlig förvaltning och beslutsfattare på olika nivåer.

Den gemensamma nämnaren i den handelsrättsliga forskningen är anknytningen till en hållbar och rättssäker ekonomisk utveckling i Sverige, Europa och världen i övrigt. Särskild fokus ligger på rättsliga frågor av omedelbar relevans för företag och andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.

Den handelsrättsliga forskningens praktiska relevans för affärslivet i bred mening skapar ypperliga förutsättningar för samverkan i olika former med det omgivande samhället. Institutionen för handelsrätt eftersträvar därför i sin forskning omfattande samverkan med företag och andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.

Forskning och forskningsagenda inom handelsrätt

Institutionen för handelsrätt i nätverk för samverkan

 

Kommande och senaste publikationer i Forskningsportalen

Industriella anläggningsavtal: Särskilt om ABA 99Arvidsson, N., Mildner, P. & Samuelsson, P., 2024 Jul 1, Norstedts Juri...
‘Goededoelenterreur’, onttrekkingen en BEFIT. Een kleine fiscale caleidoscoop voor Gerard MeussenHemels, S., 2024 Jun 20...
Stichting en fiscaliteitHemels, S., 2024 Jun 18, De stichting, een onbegrensde rechtsvorm? : KNB Preadviezen 2024. Assin...
I korselden mellan två rättsordningar - Bank Melli Iran mot Telekom Deutschland GmbHGottschalk, P., 2024 Jun 13, Sanktio...
A short comment on the concept of fiscal autonomy against the background of State aid in the EUBrokelind, C., 2024 May 1...
The Scope of Pillar 2Brokelind, C., 2024 May 1, (Accepted/In press) The 'Pillar 2' Global Minimum Tax. Haslehner, W. (ed...
Skadeståndsansvar i konkurs och företagsrekonstruktion - särskilt om konkursförvaltares och rekonstruktörers ansvarAlgår...
Osäker framtid för riktade ränteavdragsregler – En analys av mål HFD 2024 ref. 6Tale, A., 2024 Apr 17, In: Skattenytt. 2...
Anmälan Rasmus Grønved Nielsen, Aftaler & Forvaltningsret; Introduktion til forvaltningskontraktsrettenMadell, T., 2024 ...
Offentlig rätt i allmän domstol 2002-2006Madell, T. & Södergren, P., 2024 Apr 11, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2,...