Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliometri

Bibliometri innebär kvantitativa analyser av vetenskaplig publicering. Metoderna används alltmer när forskning utvärderas och forskningsmedel tilldelas.
På den här sidan hittar du bland annat användbara länkar och information om rankning av tidskrifter, H-index och citeringsanalyser.

Stöd kring bibliometri

På Ekonomihögskolans bibliotek finns kunskap i citeringsdatabaserna Web och Science och Scopus och hur du kan använda dem för att bättre förstå ett forskningsfält. Vi har även kunskaper i det bibliometriska analysverktyget VOSviewer. Genom VOSviewer kan vi hjälpa dig att skapa visualiseringar över olika samband mellan forskare, tidskrifter och artiklar som hämtats från WoS och Scopus. Vi erbjuder undervisning för både individer och grupper.

Större bibliometriska studier utför Universitetsbilioteket i mån av tid. Fakulteter, institutioner och forskargrupper prioriteras framför enskilda forskare. Kontakta Universitetsbiblioteket: publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se)

Visualisering av bibliometriska data

VOSviewer är ett gratis datorprogram som används för att skapa och visualisera bibliometriska nätverk. Dessa kan t.ex. omfatta tidskrifter, forskare eller enskilda publikationer. Nätverken kan bygga på citeringar, bibliografisk koppling, samcitering eller samarbeten.  VOSviewer bearbetar data från källor som Scopus, Web of Science och ditt EndNote-bibliotek.

VOSviewer

Norska listan 

Norska listan heter egentligen Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Registret täcker i stort sett alla ämnen och förlag som är relevanta för den forskning som bedrivs vid Ekonomihögskolan. Registret administreras av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i samarbete med Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU). Uppdragsgivaren är Norges Kunskapsdepartement.

Varje år begär Ekonomihögskolans ledning ut publiceringsinformation från LUCRIS. Poäng ges efter publikationstyp och ranking i den norska listan. Utifrån resultatet fördelas medel från Lunds universitet vidare till institutionerna.  

En publikation i LUCRIS räknas bara om den är kopplad till ditt arbete på Ekonomihögskolan. Det är den affiliering som anges i publikationen som avgör var du är aktiv. Exempel: Om du arbetar på Ekonomihögskolan utan att ange detta i den publicerade artikeln så kommer artikeln inte räknas i Ekonomihögskolans interna medelsfördelning. Det är viktigt att du anger att du arbetar vid Lunds universitet då du publicerar din forskning. Mappningen sker automatiskt. Om du endast angivit institutionstillhörighet och Ekonomihögskolan så kommer mappningen inte att fungera då det finns flera ekonomihögskolor i Sverige. Om du endast angivit Lunds universitet så går det däremot bra. Att ha ett ORCID underlättar när en publikation ska knytas till en forskare. Din affiliering är även avgörande för utvärderingar på LU- och nationell nivå.

Följande miniminivåer måste uppnås för att tidskrifter, serier eller förlag ska inkluderas i den norska listan:

  1. Etablerade rutiner för extern peer review 
  2. En akademisk redaktionskommitté (eller motsvarande) som huvudsakligen består av forskare från universitet, forskningsinstitut etc.
  3. Internationellt eller nationellt författarskap

Om miniminivån uppnås hamnar publikationen/utgivaren på nivå 1. Nivå 2 visar att kanalen håller en internationellt hög standard. Nivå 2 tilldelas de 20 procent bästa publikationerna/utgivarna. Som forskare kan du nominera tidskrifter och förlag till listan. Rankningen görs årligen av norska vetenskapsexperter.

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers

Criteria for inclusion of new scientific publication channels

Level, Norweigan system1
 
2
 
Publication type:  
Artikel1
 
3
Bokkapitel (utgivarnivå)0,71
Redaktörskap (utgivarnivå)0,71
Monografi (utgivarnivå)58

ABS-listan
 

ABS-listan är Chartered Association of Business Schools' Academic Journal Guide. Listan innehåller tidskrifter inom business, ledning och ekonomi. Den rankar tidskrifter på en skala 1 till 4. Bedömningen görs genom peer review, en redaktionell expertbedömning samt citeringsanalyser. 
För att få tillgång till listan måste du registrera dig online på Chartered Association of Business Schools' webbplats.

ABS-list 

Citeringsanalys 

Scopus är den största abstrakt- och citeringsdatabasen för peer-reviewed litteratur. I jämförelse med Web of Science har Scopus en större brädd. Web of Science är mer komplett när det gäller citeringar före 1996. Scopus innehåller också artiklar som är ”In press”. WoS är mer exklusiv än Scopus. Google Scholar däremot innehåller ”allt” även material som inte kvalitetsgranskats. 

Eftersom ingen citeringsdatabas är komplett bör utvärderingar endast göras på gruppnivå.

H-index

H-index är en sammanställning av antalet artiklar som en forskare har publicerat och antalet citeringar per artikel. Du kan använda Scopus och Web of Science för att hitta ditt H-index. Alla källor som citerar en artikel ingår inte nödvändigtvis i dessa databaser. Google Scholar inkluderar citeringar från masteruppsatser och källor som inte traditionellt räknas, vilket gör Google Scholars H-index högre och mindre trovärdigt.

I Scopus

1.    Gå till Scopus 
2.    Sök efter ditt namn under "Authors search"
3.    Du kommer då till din Scopus-profil; i den tredje kolumnen hittar du ditt h-index.

I Web of Science Core Collection

1.    Gå till Web of Science Core Collection, välj Researchers och skriv in ditt namn.
2.    Du kommer då att se ditt Web of Science author record. I kolumnen till höger hittar du ditt h-index. Om du vill kan du          klicka på Claim this record för att kontrollera att publikationslistan är korrekt.

Om du har några frågor eller behöver hjälp, kontakta Ekonomihögskolans biblioteket: research_support [at] ehl [dot] lu [dot] se (research_support[at]ehl[dot]lu[dot]se)

H-index används också för tidskrifter. Exempel: Google Scholar Metrics visar h5-index vilket är H-index för artiklar publicerade de fem senaste (fullständiga) åren. Om en tidskrift har H-index 20 betyder det att de 20 mest citerade artiklarna i tidskriften (de senaste fem åren) har citerats minst 20 gånger. 
Google Scholar Metrics