Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Workshops

Biblioteket erbjuder workshops och kurser för PHD-studenter, lärare och forskare under hela året.

Nvivo introduktionskurs

Nvivio används för kvalitativa forskningsmetoder, till exempel grundad teori (grounded theory), innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys och litteraturöversikter med mera. Nvivo underlättar forskningsprocessen då det blir enklare för dig att organisera, lagra och analysera din data.

Lär dig att använda Nvivo i kvalitativa forskningprojekt

Du kommer att lära dig grundläggande funktioner och terminologi så att du kan använda Nvivo effektivt för olika forskningsmetoder. Vi kommer också att beröra olika verktyg som underlättar den iterativa processen för kodning av data i transkriberade individuella intervjuer och fokusgrupper.

Kursen består av två tillfällen. Under det andra tillfället kommer vi att ta upp mer avancerade funktioner blandat med praktiska övningar och en QA-session baserad på deltagarnas frågor. Du behöver ha Nvivo installerat på din dator för att kunna delta.

Datum & anmälan

Kurserna ges på engelska, du hittar datum och anmälan på vår engelska sida

Läs- och skrivretreater för doktorander

Att läsa eller skriva tillsammans med andra människor, i en lugn och inspirerande miljö, är ett effektivt sätt att öka ditt fokus. Våra retreater varar i tre timmar och inleds med en kort planering där vi sätter upp mål för vårt arbete och avslutas med en kort sammanfattning och reflektion. Vi tar pauser tillsammans, dricker kaffe, fikar och pratar om hur det går. 
Ta med texter du behöver läsa eller en text som du arbetar på. Retreaterna hålls på engelska, men du är välkommen att läsa eller skriva på vilket språk du vill.
Retreaterna är öppna för alla doktorander vid Ekonomihögskolan. 

Datum & anmälan

Kurserna ges på engelska, du hittar datum och anmälan på vår engelska sida

Workshops i Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram kan hjälpa dig att hantera dina referenser. Med ett referenshanteringsprogram kan du skapa och organisera dina referenser och enkelt infoga citat i din text och skapa bibliografier.

Workshop Kom igång med EndNote, nybörjarnivå

Vi går igenom grunderna i EndNote, t.ex. hur du skapar ett EndNote-bibliotek, skapar och importerar referenser och hur du använder EndNote tillsammans med Word.

Datum & anmälan

Du hittar datum och anmälan på vår engelska sida

Du kan också gå en digital introduktionskurs till EndNote i Canvas:

EndNote 20 introduktionskurs i Canvas (Swedish version)
EndNote 20 introductory course in Canvas (English version)