Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler och anvisningar

Som student finns det många praktiska detaljer att hålla koll på. Här har vi samlat information som gäller dig som student på Ekonomihögskolan.

Anmälan till kurser inom program

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på en kurs. Detta kan se lite olika ut beroende på vilket program du läser.

Anmälan till kurser inom program

Betygssättning

Kurser vid Ekonomihögskolan betygssätts enligt den målrelaterade skalan A-U(F).

Betygssättning

Examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen måste du själv begära ut din examen från universitetets examensavdelning.

Examen

Studieavbrott och studieuppehåll

För dig som är antagen och registrerad på ett program.

Studieavbrott och studieuppehåll

Studieintyg (Ladok)

Dina kurser, studiereultat och andra uppgifter som exempelvis studieuppehåll och postadress registreras i Ladok, ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige.

Resultatintyg från Ladok

Tenta och prov

Regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan.

Tenta och prov

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av tidigare studier på högskolenivå – när, var, hur?

Tillgodoräknande

 

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Studievägledning