Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examen i nationalekonomi

Efter avslutade studier ansöker du om din examen från Examensavdelningen vid Lunds universitet. Alla kurser som ska ingå i den examen som du vill ta ut måste vara avslutade i Ladok när du ansöker. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för den aktuella examen vara uppfyllda. Examensavdelningen prövar din ansökan mot gällande nationella och lokala regler.

Nedan listas de specifika kurskrav som finns för de olika examina som kan tas ut via studier vid Nationalekonomiska institutionen.

För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande:
- 30 hp grundkurs.
- 45 hp fördjupningskurser (varav NEKG21 och NEKG31 måste ingå då de är behörighetskrav för uppsatsen)
- 15 hp kandidatuppsats.

Nationalekonomi kan utgöra huvudämne i följande kandidatexamina:
 

Filosofie kandidatexamen (fil. kand.)
(Degree of Bachelor of Science - major in Economics)
För att få utfärdat en fil. kand. med nationalekonomi som huvudämne krävs:
- 90 hp i nationalekonomi enligt ovan,
- 90 hp i andra valfria ämnen.
 

Politices kandidatexamen (pol. kand.)
(Degree of Bachelor of Science in Politics and Economics - major in Economics)
En pol. kand.-examen kan erhållas antingen genom att följa pol. kand.-programmet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en pol. kand.-examen krävs:
- 90 hp i nationalekonomi enligt ovan,
- 30 hp statsvetenskap,
- 30 hp i samhällsgeografi alt. statistik alt. handelsrätt alt. företagsekonomi alt 15 hp statistik + 15 hp handelsrätt,
- 30 hp i andra valfria ämnen.
 

Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen)
(Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics)
En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet. För examen krävs:
- 90 hp nationalekonomi enligt ovan (inkl PPE-gemensamma uppsatsinslag),
- 60 hp praktisk filosofi (inkl. PPE-gemensamma inslag),
- 30 hp statsvetenskap.
 

Ekonomie kandidatexamen (ekon. kand.)
(Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - major in Economics)
En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs:
- 90 hp i nationalekonomi enligt ovan,
- 30 hp företagsekonomi,
- 15 hp statistik,
- 15 hp juridisk översiktskurs,
- 30 hp i andra valfria ämnen.

Masterprogrammet i nationalekonomi är tvåårigt och leder fram till en masterexamen. Det är möjligt läsa fristående kurser under ett år och ta ut en magisterexamen eller att avbryta masterprogrammet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Det är dock inte möjligt att ta ut en magisterexamen i hälsoekonomi efter ett års studier. 


Filosofie magisterexamen - huvudområde nationalekonomi, 60 hp
(alt. Ekonomie magisterexamen)
(Degree of Master of Science (60 credits) - Major Economics)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics) 

Alla kurser måste vara på avancerad nivå, varav minst 52,5 hp inom nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Följande kurser måste ingå:

- NEKN21, Avancerad mikroekonomi, 7,5 hp
- NEKN31, Avancerad ekonometri, 7,5 hp
- NEKN41, Avancerad makroekonomi, 7,5 hp
- NEKN01, Magisteruppsats, 15, hp

Filosofie magisterexamen - huvudområde hälsoekonomi, 60 hp
(alt. Ekonomie magisterexamen)
(Degree of Master of Science (60 credits) - Major Health Economics)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics)

Examen kan erhållas via fristående kurser eller via studier inom masterprogrammet. Notera dock att man inte kan ta ut denna examen efter endast ett års studier (pga av kursstruktur och behörighetskrav) - oavsett om man läser inom masterprogrammet eller om man läser fristående kurser. 

Alla kurser måste vara på avancerad nivå, varav minst 52,5 hp inom nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. Se nedan för särskilda kurskrav.

- NEKN21 (Avancerad mikroekonomi)
- NEKN31 (Avancerad ekonometri)
- NEKN51 (Ekonomisk utvärdering)
- NEKN65 (Avancerad hälsoekonomi)
- NEKN33 (TIllämpad mikroekonometri)
- Valfri kurs
- NEKN06 (magisteruppsats om 15 hp) (eller NEKP01 om uppsatsen i hälsoekonomi skrivs år två)

Filosofie magisterexamen - huvudområde dataanalys och ekonomi, 60 hp - antagna från och med HT24.
(Degree of Master of Science (60 credits) - Major Data Analytics and Business Economics).

Följande kurser måste ingå i examen:

- DABN22 (Introduktion till programmering, 3,5 hp)
- DABN19 (Visualisering av data, 4 hp)
- DABN13 (Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv, 7,5 hp)
- DABN14 (Avancerad maskininlärning, 7,5 hp)
- DABN20 (Arbeta med databaser, 3,5 hp)
- DABN18 (Juridiska aspekter av dataanalys, 4 hp)
- DABN01 (Magisteruppsats, 15 hp) 
- 15 hp av angivna valfria kurser

Filosofie magisterexamen - huvudområde dataanalys och ekonomi, 60 hp - antagna från och med HT21.
(Degree of Master of Science (60 credits) - Major Data Analytics and Business Economics).

Följande kurser måste ingå i examen:

- DABN11 (Programmering i R, 3,5 hp)
- DABN19 (Visualisering av data, 4 hp)
- DABN13 (Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv, 7,5 hp)
- DABN14 (Avancerad maskininlärning, 7,5 hp)
- DABN20 (Arbeta med databaser, 3,5 hp)
- DABN18 (Juridiska aspekter av dataanalys, 4 hp)
- DABN17 (Analysbaserad strategisk ledning, 7.5 hp)
- DABN01 (Magisteruppsats, 15 hp) 

Filosofie magisterexamen i finans, 60 hp - antagna från och med HT2023
(Degree of Master of Science (60 credits) in Finance)

Följande kurser måste ingå i examen:

- NEKN81 (Foundations of Finance, 7,5 hp)
- NEKN96 (Financial Econometrics and Machine Learning, 7,5 hp)
- NEKN82 (Empirical Finance, 7,5 hp)
- NEKN93 (Theory of Corporate Finance, 7,5 hp)
- NEKN89 (Financial Risk Management, 7,5 hp)
- NEKN95 (Managerial Finance, 7,5 hp)
- NEKN02 (Magisteruppsats, 15 hp)

Filosofie magisterexamen i finans, 60 hp - antagna från och med HT2020
(Degree of Master of Science (60 credits) in Finance)

Följande kurser måste ingå i examen:

- NEKN81 (Foundations of Finance, 7,5 hp)
- NEKN96 (Financial Econometrics and Machine Learning, 7,5 hp)
- NEKN82 (Empirical Finance, 7,5 hp)
- NEKN93 (Theory of Corporate Finance, 7,5 hp)
- NEKN83 (Financial Valuation and Risk Management, 7,5 hp)
- NEKN95 (Managerial Finance, 7,5 hp)
- NEKN02 (Magisteruppsats, 15 hp)

Filosofie magisterexamen i finans, 60 hp - antagna från och med HT2019
(Degree of Master of Science (60 credits) in Finance)

Följande kurser måste ingå i examen:

- NEKN81 (Foundations of Finance, 7,5 hp)
- NEKN92 (Financial Econometrics, 7,5 hp)
- NEKN82 (Empirical Finance, 7,5 hp)
- NEKN93 (Theory of Corporate Finance, 7,5 hp)
- NEKN83 (Financial Valuation and Risk Management, 7,5 hp)
- NEKN95 (Managerial Finance, 7,5 hp)
- NEKN02 (Magisteruppsats, 15 hp)
 

Filosofie masterexamen - huvudområde nationalekonomi, 120 hp
(alt. Ekonomie masterexamen)
(Degree of Master of Science (120 credits) - Major Economics)
(alt. Degree of Master of Science in Business and Economics)

Examen kan erhållas via fristående kurser eller via studier inom program. Alla kurser måste vara på avancerad nivå, varav minst 105 hp inom nationalekonomi. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen. De 120 hp måste inkludera följande kurser: 

  • NEKN21 Avancerad mikroekonomisk analys (7,5 hp)
  • NEKN31 Avancerad ekonometri (7,5 hp)
  • NEKN41 Avancerad makroekonomisk analys (7,5 hp)
  • NEKN01 Examensarbete – magisternivå (15 hp)
  • NEKP01 Examensarbete – masternivå (15 hp)