Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan till forskarutbildning

Ansökningsprocessen till forskarutbildningen, som börjar under hösten, öppnar i december året innan. Vi meddelar antagningsbesluten under första halvan av mars.

Krav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildningen måste studenten antingen ha avlagt en magisterexamen eller ha genomfört 240 hp studier, varav minst 60 hp på avancerad nivå. I båda fallen ska studenterna ha minst 90 hp i nationalekonomi varav minst 15 hp ska vara självständigt examensarbete.

Resultat från Graduate Record Examination (GRE) eller Graduate Management Admission Test (GMAT) krävs inte, men sökande (framför allt från utanför EU) rekommenderas starkt att inkludera testresultat från något av dessa test. i sin ansökan. Bevis på förmåga i engelska (som Test of English as a Foreign Language (ToEFL)) om du inte har engelska som modersmål eller tidigare har tagit en akademisk examen vid ett engelsktalande universitet.


Ekonomiskt stöd

Undervisning är gratis och doktoranden får en doktorandanställning vid instutitionen. Studenten förväntas i allmänhet delta i institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning) upp till 20% av tiden från det andra studieåret och framåt. Ekonomiskt stöd är tillräckligt för att betala för studenternas konsumtionsbehov (bostad, kost, böcker etc.) under hela studietiden. 


 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen
Erik Wengström

Utbildningskoordinator
Ulf Persson