Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser på grundnivå – företagsekonomi

På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finansiering, organisation, business analytics, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket.

Kurser på grundnivå 1 - 30 hp
FEKA90 Grundkurs i företagsekonomi (t.o.m. VT24)30 hpHT/VTSVLitteratur
FEKA10 Företagsekonomi: Grundkurs (fr.o.m. HT24)30 hpHT/VTSVLitteratur
Övriga kurser på grundnivå 1-30 hp    
LLYU86 Företagsekonomi för lärare på gymnasiet90 hpHTSVLitteratur
Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) 30 hp
Kursen innehåller följande fem kurser och är endast sökbara i kurspaket
FEKG11 Strategisk organisering6 hpHT/VTENGLitteratur
FEKG21 Strategisk marknadsföring6 hpHT/VTSVLitteratur
FEKG51 Finansiell planering och ekonomisk analys6 hpHT/VTSVLitteratur
FEKG61 Redovisning och finansiell analys6 hpHT/VTSVLitteratur
FEKG91 Företagsekomisk metod och integration6 hpHT/VTSVLitteratur
Övriga kurser på fortsättningsnivå 31-60 hp
FEKG25 Global Strategic Marketing7,5 hp ENGLitteratur
FEKG96 Re-imagining Money for a sustainable Future7,5 hp ENGLitteratur
FEKL22 Entreprenöriella förmågor1,5 hpHTENGLitteratur
ENTA70 Entreprenörskap och projektledning15 hpHTSVLitteratur
ENTA80 Social Innovation - a strategy for Sustainability7,5 hpHTENGLitteratur
Kandidatkurser 61-75 hp
FEKH20 Kandidatkurs i marknadsföring15 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH31 Kandidatkurs i Business and Data Analytics15 hpHTSVLitteratur
FEKH45 Management och organisationsutveckling (söks i kurspaket tillsammans med FEKH46)7,5 hpHT/VTENGLitteratur
FEKH46 Ledarskap och Change Management (söks i kurspaket tillsammans med FEKH45)7,5 hpHT/VTENGLitteratur
FEKH65 Redovisningens teori och metod (söks i kurspaket tillsammans med FEKH66)7,5 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH66 Koncernredovisning (söks i kurspaket tillsammans med FEKH65)7,5 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH80 Kandidatkurs i finansiering15 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH91 Entrepreneurship (söks i kurspaket tillsammans med FEKH92)7,5 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH92 Innovation Management (söks i kurspaket tillsammans med FEKH91)7,5 hpHT/VTENGLitteratur
Examensarbete 76-90 hp, endast sökbara i kurspaket
FEKH29 Examensarbete i marknadsföring15 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH38 Examensarbete i business and data analytics15 hpHTSVLitteratur
FEKH49 Examensarbete i organisation15 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH69 Examensarbete i redovisning15 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH89 Examensarbete i finansiering15 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH99 Examensarbete i entreprenörskap15 hpHT/VTSVLitteratur
Övriga kurser på kandidatnivå 61-90 hp
FEKH13 Project Management7,5 hpHTENGLitteratur
FEKH15 Global Business Resposibility7,5 hpHTENGLitteratur
FEKH21 International Business and Multinational Enterprises7.5 hpHTENGLitteratur
FEKH23 Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld7,5 hpVTENGLItteratur
FEKH61 Management Control7,5 hpHTENGLItteratur
FEKH81 Corporate Finance7,5 hpHTENGLitteratur
FEKE11 Att se och förstå komplexitet och osäkerhet2,5 hpVT/HTENGArtiklar
FEKE12 Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer2,5 hpVT/HTENGArtiklar
FEKE13 Att tänka och handla strategiskt i komplexa och osäkra situationer2,5 hpVT/HTENGLitteratur
FEKE14 Ledarskap i komplexa och osäkra situationer2,5 hpVT/HTENGLitteratur
FEKE15 Att leda förändring i komplexa och osäkra situationer2,5 hpVT/HTENGLitteratur
FEKE16 Att organisera för komplexa uppgifter och i komplexa miljöer2,5 hpVT/HTENGLitteratur
FEKE31 Ansvarsfull internationalisering - Organisatoriskt ledarskap i en komplex global omgivning3 hpVT/HTENGLitteratur
Kurser endast sökbara inom ekonomie kandidatprogrammet
FEKG01 Honours track20 hpHTSVLitteratur
FEKH01 Verksamhetsförlagd utbildning15 hpHT/VTSVLitteratur
FEKH04 Verksamhetsförlagd utbildning30 hpHT/VTSVLitteratur
Kurser ges endast inom kandidatprogrammet i International Business
IBUA10 Introduktion till internationell business5 hpHTENGLitteratur
IBUA21 Internationell marknadsföring7,5 hpHTENGLitteratur
IBUA51 Interkulturell kompetens5 hpHTENGLitteratur
IBUA61 Redovisning7,5 hpHTENGLitteratur
IBUA62 Ekonomistyrning5 hpVTENGLitteratur
IBUA41 Organisation och ledarskap5 hpVTENGLitteratur
IBUG11 Cross-cultural Teams and Project Management5 hpVTENGLitteratur
IBUG41 Business Ethics and Sustauinability5 hpVTENGLitteratur
IBUG81 Corporate Finance7,5 hpVTENGLItteratur
IBUG91 Innovation and Entrepreneurship7,5 hpVTENGLitteratur
IBUG99 Forskningsmetoder för internationellt företagande5 hpVTENGLitteratur
IBUH11 Kunskapsfronten inom international business7,5 hpVTENGLitteratur
IBUH12 International Business Strategy7,5 hpVTENGLItteratur
IBUH19 Examensarbete i international business15 hpVTENGLItteratur
IBUH01 Verksamhetsförlagd utbildning15 hpVT/HTENGLitteratur
IBUH03 Verksamhetsförlagd utbildning30 HPVT/HTENGLitteratur