Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Knut Wicksell Centre for Financial Studies

Knut Wicksell Center for Financial Studies (KWC) är ett nätverk verksamt vid Ekonomihögskolan. Målet är att bedriva högkvalitativ forskning inom finansområdet och att engagera sig i samarbete med näringslivet.

Knut Wicksell Center har tre prioriterade forskningsområden: 

 • Hushållens ekonomi
 • Tillgångsprissättning
 • Företagsutveckling och finansiella marknader


Working Papers

Working papers vid Knut Wicksells center undersöker ett brett spektrum av frågor inom ekonomi och finans. Dokumenten publiceras för att stimulera diskussioner och uppnå hör kvalitet i forskningen inom finansområdet. Dokumenten publiceras i Scandinavian Working Papers in Economics: 

Scandinavian Working Papers in Economics (på engelska) –swopec.hhs.se

Policy Papers

Policy Papers vid Knut Wicksells center publiceras i Lunds universitets system för forskningsinformation, Research Portal.

Research Portal, Lunds universitet –  portal.research.lu.se

Vem var Knut Wicksell?

Knut Wicksell, född 20 december 1851 i Stockholm, död 3 maj 1926 i Stocksund, Stockholms län, var en svensk nationalekonom och politisk aktivist.

Knut Wicksell var en mycket inflytelserik nationalekonom. Hans insatser inom penningteori, räntor, pristeori, konjunkturcykler var banbrytande. Wicksell sammanfattade på ett lysande sätt de centrala delarna inom den ekonomiska teori som hade växt fram under senare hälften av 1800-talet, den s k neoklassiska skolan. Samtidigt innehöll Wicksells syntes en rad originella bidrag till teoriutvecklingen, framför allt inom penning-, kapital- och beskattningsteorin. Som neoklassisk ekonom behöll dock Wicksell ett livligt intresse för Smiths, Malthus, Ricardos, Marx och andra klassiska ekonomers arbeten och refererade flitigt till dem.

Wicksell kämpade för allmän rösträtt, för kvinnans självständighet, för religiös och politisk frihet. Han var en orädd och konsekvent fritänkare som engagerade sig i den allmänna debatten på snart sagt alla områden, alltid redo att ta de svagas parti, och som vann respekt och inflytande genom sin självständighet och sin rättframhet. 

Arvet från Wicksell möter oss på många områden än idag. Många av Wicksells teorier och idéer har visat sig förvånansvärt livskraftiga. Han framstår som en "levande" klassiker inte bara inom sin vetenskap utan även i den tillämpade politiken.

Knut Wicksells väg till nationalekonomin var lång och krokig. Han skrev in sig vid Uppsala universitet 1869 och började sin akademiska bana med att raskt ta en fil kand 1872 omfattande bl a matematik, astronomi, historia, latin och nordiska språk. Han lämnade helt de naturvetenskapliga studierna efter en licentiatexamen 1885.

På 1890-talet publicerade Wicksell inom en kort tidrymd ett antal djuplodande arbeten. År 1893 kom Uber Wert, Kapital und Rente där han behandlade produktions-, kapital- och fördelningsteori, några år senare Finanztheoretische Untersuchungen där skatte- och finansieringsfrågor analyserades. Han disputerade på en del av detta sistnämnda verk i Uppsala 1895. 

Knut Wicksell utnämndes till extraordinarie professor i Lund 1901 och till den ordinarie tjänsten 1904. Ungefär samtidigt som Wicksell erhöll professuren i Lund sammanfattade han sin vetenskapliga produktion i "Föreläsningar i nationalekonomi". Eftersom professuren låg vid den juridiska fakulteten var Wicksell tvungen att avlägga en jur. kand. examen för att uppfylla kompetenskraven för docent- och professorsbehörighet, något som han också gjorde på förhållandevis kort tid. 


När Lunds universitet firande 350 år presenterades betydande nationalekonomer vid en jubileumsföreläsning. Lars Jonung presenterade Knut Wicksell: 

Lars Jonung presenterar Knut Wicksell – youtube.com

Tidigare större genomförda aktivitetet vid centret

 • KWC/SNEE Conference on Sustainable Finance, 29-30 September 2022
 • The Knut Wicksell Conference Asset Pricing in the 2020's, 17 January 2020
 • The Knut Wicksell Conference on Entrepreneurial finance, 11-12 December 2019
 • The Knut Wicksell Conference on Financial Intermediation, 29-30 November, 2019
 • PhD Nordic Finance Workshop 14-15 May 2018
 • Arne Ryde Conference on Financial Intermediation 1-2 December, 2017
 • Conference on Entrepreneurship and Finance in memory of Ola Bengtsson,  28-29 May, 2015
 • Young Scholars Nordic Finance Workshop, 26-27 November, 2015
Konferens Knut Wicksell Center, personer sitter och lyssnar på en föreläsare
Knut Wicksell Centers konferens på Trolleholms slott

Kontakt Knut Wicksell Center

Knut Wicksell