Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publikationer vid Nationalekonomiska institutionen

Publikationer affilierade till nationalekonomiska institution kan nås via nedanstående länkar.


Nya forskningsrön

Nedan presenterar vi populärvetenskapliga artiklar som täcker forskningsrön från forskare vid Nationalekonomiska institutionen. Initiativet syftar till att vara en offentlig uppsökande kanal som inkluderar forskningsresultat.

På sidan Outreach at the department of Economics finns ett större utbud av artiklar: 
Outreach at the department of Economics (på engelska) 

Handelschocker kan ha olika effekt på den ekonomiska verksamheten i ett land, men det är fortfarande osäkert om sådana chocker påverkar företagens miljöbeteende.
Albert Duodu visar i en nyligen genomförd undersökning, att handelschocker som kommer från länder med mildare miljöregler kan stimulera en betydande efterfrågan på utsläppsintensiva varor från svenska företag, vilket därefter leder till en minskning av företagens utsläppsintensitet. Av Albert Duodu

Carbon offshoring and manufacturing cleanup

De flesta vet att det är viktigt att motionera, men många kämpar med att nå sina träningsmål. Detta kan bero på ett “gap” mellan vad man har för avsikt att göra och vad man faktiskt gör. Motivationskontrakt kan hjälpa människor, särskilt de med låg självdisciplin, att överbrygga detta gap. Dessa kontrakt innebär att man gör ett löfte med sig själv att uppnå ett mål och att man inför straff om man inte når målet. Motivationskontrakt har använts i flera sammanhang, men vi vet fortfarande lite om betydelsen av straffets storlek och typ. Till exempel, har en mild straff, som att känna besvikelse när man inte når sitt mål, samma effekt som ett hårt straff som att förlora pengar? Resultaten från ett experiment i en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet tyder på att, medan motivationskontrakt med båda milda och hårda straff kan öka besöken på gymmet, är hårda straff viktiga. Dessa är kopplade till en högre sannolikhet att lyckas med kontraktet. Av Devon Spika

Put a bet on it: Self-funded commitment contracts get people to the gym (på engelska)

Kontinuitet inom hälso- och sjukvården kan förbättra patienters hälsoutfall genom att säkerställa att patientens sammanhängande vårduppföljning och information inte går förlorad mellan olika vårdgivare. Ändå vet vi inte mycket om vad som händer när den vårdcentral de brukar gå till stänger. Resultaten i en ny doktorsavhandling från Lunds universitet visar att nedläggningar av vårdcentraler leder till att deras tidigare patienter gör färre läkarbesök i primärvården under minst två år därefter. Resultaten i studien visar också att dessa individer går till närliggande vårdcentraler efter stängningarna, vilket leder till en tillfälligt minskad tillgång till läkare för patienter som brukar gå till dessa vårdcentraler. Av Linn Mattisson

Closures of primary care practices lead to reduction in doctor visits (på engelska)