Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomihögskolan är en fakultet inom Lunds universitet med fakultetsstyrelsen som högsta beslutande organ. Fakultetsstyrelsen drar tillsammans med skolans ledningen upp riktlinjer för Ekonomihögskolans verksamhet och driver det strategiska utvecklingsarbetet.

Organisation – institutioner och verksamhetsområden

Verksamheten är organiserad i ämnesinstitutioner, forskningscentrum, stiftelser bibliotek och fakultetskansli.

Organisation – Institutioner och verksamhetsområden

Fakultetskansli

Ekonomihögskolans ledning och styrning

Ekonomihögskolans ledning 

Ledningen för Ekonomihögskolans består av rektor, prorektor, vicerektorer samt kanslichef. Verksamheten är organiserad i ämnesinstitutioner, forskningscentrum, stiftelser bibliotek och kansli.

Ekonomihögskolans ledning

Fakultetsstyrelsen

Ekonomihögskolan leds av en styrelse med ansvar för hela verksamheten. Ekonomihögskolans styrelse är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Ekonomihögskolans verksamhetsområde samt ansvarig för områdets administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, anställningar, personal och kontaktverksamhet.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, vilka utses för ett år.

Nuvarande mandatperiod för verksamhetsrepresentanter samt externa ledamöter är 1 januari 2024–31 december 2026.

Ordförande

Lena Henningsson, VD, StableTable Scandinavia AB

Ledamöter

Andreas Inghammar, prorektor, docent
Anna Glenngård, docent, Företagsekonomiska institutionen
Anna Marciniak, administrativ chef, Nationalekonomiska institutionen
Anna Tegunimataka, docent, Ekonomisk-historiska institutionen
Anneli Carlsson, universitetsadjunkt, Institutionen för handelsrätt
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
Emelie Theobald, doktorand, EDR
Erik Green, docent, Ekonomisk-historiska institutionen
Jens Rennstam, docent, Företagsekonomiska institutionen
Joakim Gullstrand, rektor, professor
Jonas Wallin, docent, Statistiska institutionen
Maria Gårdängen, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
Nicklas Holmberg, universitetslektor, Institutionen för informatik
Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör, Region Skåne
Saga Mossberg, studeranderepresentant
Simon Anderberg, studeranderepresentant

Övriga, med närvaro- och yttranderätt:

Agneta SanMartin, facklig representant, SACO-S
Alf Rosenbäck, kanslichef
Göran Anderson, facklig representant, ST/S
Margareta Dackehag, sekreterare
Sara Novakov, ekonomichef
Ulrika Wennersten, Vicerektor utbildning

Styrelsens sekreterare

Margareta Dackehag, Kvalitetssamordnare, Fakultetskansliet

Utbildningskollegiet

Utbildningskollegiet ska bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen vad gäller frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå. En viktig uppgift för utbildningskollegiet är att kontinuerligt följa upp och säkerställa att områdets arbete med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och utvärdering bedrivs på ett systematiskt och väl fungerande sätt. Utbildningskollegiet förväntas även följa upp att strategiskt viktiga områden som internationalisering av utbildning samt pedagogisk utveckling (inklusive högskolepedagogik) hanteras på ett professionellt sätt.

Utbildningskollegiet består av Ekonomihögskolans studierektorer för utbildning på grund- och avancerad nivå, programansvariga för program på grundnivå samt en studeranderepresentant. Ordförande är Vicerektor för utbildning.

Ordförande

Ulrika Wennersten, Vicerektor för utbildning

Ledamöter

Studierektorer
Tobias Axelsson, Ekonomisk-historiska institutionen
Caroline Hellström, Företagsekonomiska institutionen
Anneli Carlsson, Institutionen för handelsrätt
Björn Svensson, Institutionen för informatik (tillika programchef)
Pontus Hansson, Nationalekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen

Programchefer
Monika Müller, Kandidatprogrammet i International Business
Hans Knutsson, Ekonomie kandidatprogrammet
Björn Svensson, Systemvetenskapliga kandidatprogrammet
Jaco Zuijderduijn, Kandidatprogrammet i Economy and Society

Academic Skills Services/ASKS
Hanna Glad

Administrativa rutiner och programplaner
Linda Öberg

Ekonomihögskolans bibliotek
Daniel Gunnarsson

Kvalitetssamordnare
Margareta Dackehag

LundaEkonomerna
Hugo Gemzell
Saga Mossberg

Utbildningskommunikation
Linnea Mörth

International office
Ulrika Qvist Mathiesen

Fakultetskoordinator vid Enheten för undervisningsstöd
Karin Bergman

Rådgivande kommittén

SENIOR CORPORATE ADVISORY BOARD

Rådgivande kommittén utgör ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning. Rådgivande kommittén bistår Ekonomihögskolans ledning med stöd i strategiska frågor. Ledamöter utses av Ekonomihögskolans rektor.

Medlemmar
 • Lars Ljungälv, Kommitténs ordförande
 • John Abrahamson
 • Eva Carlsvi
 • Anders Dahlvig
 • Gunilla Fransson
 • Jens Henriksson
 • Pia Kinhult
 • Kerstin Lindell
 • Jenny Lindén Urnes
 • Ebba Ljungerud
 • Stephan Müchler
 • Peter Nilsson
 • Dan Olofsson
 • Jan Sturesson
 • Johan Torgeby
 • Håkan Winberg
Hedersmedlemmar
 • Fredrik Arp
 • Lennart Nilsson
 • Jan Söderberg

Vill du veta mer om Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 44 000 studenter och 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.

Lunds universitet i korthet