Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser i arbetsrätt

Den arbetsrättsliga fördjupningen är tänkt att ge en gedigen rättslig grund för dig som vill arbeta med arbetsrätt inom såväl privat som offentlig sektor. Inom denna inriktning får du träning i att nå förhandlingslösningar och i att träffa kollektivavtal. Studenter med arbetsrättsligt fokus är utbildade för att kunna ta sig an en mängd arbeten inom HR-området, t.ex. personalstrateg, personalsamordnare, personalchef och förhandlare inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Fördjupningen innehåller tre olika nivåer. Färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift tränas och fördjupas succesivt på de olika nivåerna och svårighetsgraden ökas efterhand. Fördjupningsalternativet om 90 hp (varav 75 hp är arbetsrätt och 15 hp är personalekonomi) är den mest omfångsrika utbildningen i arbetsrätt i landet.

Kurser i arbetsrätt på nivå 1-30 hp

Arbetsrätt I, 15 hp (HARA06) | HT
Arbetsrättslig grundkurs, 30 hp (HARA26) | HT
Juridisk översiktskurs, 15 hp (HARA40) | HT/VT

Kurser i arbetsrätt på nivå 31-60 hp

Arbetsrätt II, 15 hp (HARG06) | VT
Internationell och komparativ arbetsrätt, 15 hp (HARG16) | VT

Kurser i arbetsrätt på nivå 61-90 hp

Arbetsrätten i metod och tillämpning, 15 hp (HARH06) | HT
Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp (HARH16) | HT

KURSKOD HURB04

OBS! Kursen ges endast inom HR-programmet

Kursen erbjuder en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning mot arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning såsom förenings- och förhandlingsrätt, medbestämmande, kollektivavtal och stridsrätt. Vidare studeras den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning, anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid och semester.

KURSKOD: HURB05

OBS! Kursen ges endast inom HR-programmet

Kursen behandlar grundläggande civilrätt av betydelse för företagets ekonomiska struktur såsom avtalsrätt och associationsrätt. Kursen introducerar även andra rättsregler av särskild betydelse för ekonomisk verksamhet såsom regler om löneskydd och konkurs. De ekonomiska aspekterna på HR-frågor har en rättslig ram och kursen ger en bild av denna rättsliga struktur. Samspelet mellan ekonomi och juridik är ett genomgående tema i kursen. Arbetsmarknadens funktionssätt behandlas genom en introduktion till teorier kring arbetsutbud och arbetskraftsefterfrågan, lönebildning och arbetsmarknadspolitik. Kursen introducerar grundläggande företagsekonomiska begrepp och teorier, principer för dubbel bokföring, bokslut och räkenskapsanalys. Därefter behandlas begreppet personalekonomi och olika modeller såsom bidragskalkyler och investeringskalkyler som har relevans för det arbetsvetenskapliga området. Metoder för att beräkna och värdera investeringar och effekter av insatser för personal och arbetsmiljö presenteras. Vidare diskuteras hur sådana beräkningar kan tolkas och tillämpas.

Specialiseringar inom handelsrätt