Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning vid Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan erbjuder forskarutbildning inom våra samtliga discipliner – ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen du kan få. Den svenska doktorsexamen omfattar 240 hp och forskarutbildningen tar normalt fyra år vid studier på heltid. Under forskarutbildningen kallas du doktorand eller forskarstuderande.

I utbildningen ingår dels olika kurser, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Avhandlingen kan framställas i form av en monografi eller i form av ett antal artiklar som har publicerats under forskarutbildningen, en så kallad sammanläggningsavhandling. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. En opponent har som uppgift att särskilt granska och opponera på avhandlingen. En betygsnämnd bestående av minst tre personer ska betygsätta och godkänna avhandlingen.

Du har även möjlighet att ta ut en licentiatexamen efter 120 hp. En sådan examen kan antingen avsluta en utbildning eller avläggas då du kommit halvvägs till en doktorsexamen. Den vetenskapliga avhandlingen kallas då licentiatavhandling och presenteras och examineras i seminariesammanhang.

Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till akademiska karriärer, andra till verksamheter inom näringsliv och offentlig förvaltning.

I dagsläget har Ekonomihögskolan drygt 100 antagna doktorander och årligen läggs cirka 20 doktorsavhandlingar fram. 

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Ekonomihögskolan (pdf, 261 kb)

Ansökan och antagning

Intresserad av att doktorera vid Ekonomihögskolan? Du ansöker via den institution som du vill forska vid. Alla lediga doktorandtjänster utannonseras via Lunds universitets jobbportal. 

Ansökan och antagning till forskarutbildning

Studiefinansiering

Vid Ekonomihögskolan finns två olika möjligheter till studiefinansiering: anställning som doktorand samt extern finansiering. Extern finansiering kan bestå av anställning utanför universitetet eller av stipendium från extern källa. Det är viktigt att känna till att de olika typerna av finansiering ger dig olika grad av socialt skyddsnät. Studiefinansiering ska vid antagningen vara säkrad för hela utbildningstiden och ska avse minst halvtid.  

Doktorspromotion

Doktorspromotionen äger rum i slutet av maj och är den största av det akademiska årets högtider. Under ceremonin belönar universitetet dem som genomgått forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling. Vid promotionen utdelas lärdomens insignier: hatten eller lagerkransen, ringen och diplomet.

Vid samma tillfälle hyllar universitetet även framstående forskare från andra universitet och andra personer genom att utse dem till hedersdoktorer. Som en hyllning till tidigare generationer promoverar man också de som för 50 år sedan fick sin doktorstitel till jubeldoktorer.

Doktorspromotionen – lu.se