Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Economy and Society – Kandidatprogram

KANDIDATPROGRAM PÅ ENGELSKA I EKONOMISK HISTORIA

Hur kan vår förståelse av tidigare ekonomisk förändring hjälpa oss att främja framtida hållbar utveckling? Programmet ges på engelska och riktar sig till dig som har ett starkt internationellt engagemang, är intresserad av en internationell karriär både i offentlig och privat sektor, och vill utveckla dina kunskaper och färdigheter inom ekonomiska samhällsanalyser i ett globalt sammanhang.

Nyfiken på: Economy and Society – kandidatprogram

Om programmet

Du kommer att studera vid institutionen för ekonomisk historia, där undervisningen handlar om hur förståelse av ekonomisk förändring i det förflutna kan hjälpa oss att förstå samtiden och forma framtiden. Ekonom-historiker använder begrepp och teorier från samhällsvetenskaperna för att studera ekonomiers utveckling i många olika sociala, politiska och kulturella sammanhang. De kombinerar kompetensen hos ekonomen och historikern, statistikern och sociologen. De flesta kurserna ges vid institutionen för ekonomisk historia, men programmet innehåller även fyra kurser som ges vid institutionen för nationalekonomi.

Läs mer om kurser och programstruktur

Vår alltmer globaliserade värld står inför stora utmaningar. Viktiga frågor som att skapa hållbara ekonomier, bekämpa global ojämlikhet och möta en åldrande befolkning kan inte lösas på nationell nivå utan kräver samarbete över hela världen. Det är omöjligt att möta dessa utmaningar utan en grundlig förståelse för andra länder: deras ekonomiska- och sociala strukturer, position i den globala ekonomin, och förmågan att följa regler och lagar som sträcker sig över nationsgränserna.

Jaco Zuijderduijn, programchef

Termin fem och sex

Under termin fem läser du valbara kurser. Du kan välja att plugga utomlands på ett av Ekonomihögskolans partneruniversitet. Ekonomihögskolan har ett mycket stort utbud av samarbete med högt rankade internationella universitet över hela världen – och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent utan att betala några studieavgifter.

Läs mer om utlandsstudier

Om du hellre vill prova på praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också välja att läsa kurser i ekonomi, språk eller något helt annat inom Lunds universitets stora utbud.

Läs mer om praktik och internships

Den sista terminen har ett tydligt fokus på forskning. Den första halvan av terminen inleds med en fördjupningskurs i metod, och andra halvan ägnas åt ditt examensarbete.

Efter utbildningen

De färdigheter du utvecklar genom att studera ekonomi och samhälle är attraktiva för en rad olika arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du jobba med omvärldsanalys och utvärdering inom den offentliga sektorn, inom både små och stora internationella organisationer, eller på större privata företag. Du kan även jobba inom bank och finanssektorn, inom icke-statliga organisationer eller välgörenhetsorganisationer samt inom press och media.

Du kan också välja att plugga vidare till en masterexamen – i Sverige eller utomlands.

Kontakt

Håkan Lobell
Studievägledning
Ekonomisk-historiska institutionen

studievagledare [at] ekh [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]ekh[dot]lu[dot]se)

Utbildningsplan

Economy and Society – Kandidatprogram

Snabbfakta

Undervisningspråk:
Engelska

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområde ekonomi och samhälle.
Bachelor of Science with a major in Economy and Society.

Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4).

Termin 1Termin 2
The Rise of Europe and the Atlantic
Economy (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE01
Microeconomic Theory with Applications (10 ECTS)
Syllabi NEKA61
Colonialism and Economic Change
in Africa, Asia and Latin America 
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSEO2
Financial Economics (5 ECTS)
Syllabi NEKA63
Economic growth in Modern Europe,
North America and the OECD Club 
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE04
Demographic Challenges (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE05
The Global South:
Comparative Economic
Development since 1945 (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE03
Skill Training 1: Statistics and Data
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE06

Termin 1

Programmets första termin fungerar som en allmän introduktion till ämnet ekonomi och samhälle. Du ges en bred introduktion till världens ekonomiska historia som spänner över både tid och rum och ger ett globalt långsiktigt perspektiv.

 • The Rise of Europe and the Atlantic Economy (7,5 hp)
 • Colonialism and Economic Change in Africa, Asia and Latin America (7,5 hp)
 • Economic growth in Modern Europe, North America and the OECD Club (7,5 hp)
 • The Global South: Comparative Economic
  Development since 1945 (7,5 hp)

Termin 2

Den andra terminen har en tydlig betoning på mikroekonomi. Här ges även en introduktion i mer praktiskt inriktade kunskaper inom statistik och informationshämtning.

 • Microeconomics (10 hp)
 • Financial Economics (5 hp)
 • Demographic Challenges (7,5 hp)
 • Skill Training 1: Statistics and Data (7,5 hp)

Termin 3Termin 4
Business and Society – a
Dynamic Perspective (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE07
Regional Development and Growth
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE09
Skill Training 2: The Art of
Writing and Reporting (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE08
Global Sustainability (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE10
Macroeconomic Theory and Economic Policy (10 ECTS)
Syllabi NEKA62
Elective course packages 15 ECTS (two courses of 7.5 ECTS each)
International Economics (5 ECTS)
Syllabi NEKA64
 

Termin 3

Termin tre kompletterar föregående termins betoning på mikroekonomi med makroekonomiska kurser i kombination med fortsatt träning i praktiska färdigheter, med betoning på skriven text.

 • Business and Society – a Dynamic Perspective (7,5 hp)
 • Skill Training 2: The Art of Writing and Reporting (7,5 hp)
 • Macroeconomics (10 hp)
 • International Economics (5 hp)

Termin 4

Termin fyra bygger vidare på en bred kunskapsgrund inom ekonomisk historia. Du får också en möjlighet att bredda dig ämnesmässigt när du väljer mellan ett antal kurspaket på 15 hp vardera (två kurser på 7.5 poäng vardera) på Ekonomihögskolan eller samhällsvetenskapliga fakulteten.

 • Regional Development and Growth (7,5 hp)
 • Global Sustainability (7,5 hp)
 • Två valbara kurser (15 hp totalt; 7,5 hp vardera). Du väljer mellan ett antal kurspaket som ges vid antingen Ekonomihögskolan eller Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Termin 5Termin 6

Valbar termin (30 ECTS):

Research Design, Methods and Data Collection (15 ECTS)
Syllabi EOSE11
 Kandidatuppsats (15 ECTS)
The Bachelor’s thesis is the crowning achievement of the Bachelor's in Economy and Society programme. You will demonstrate the knowledge and skills you obtained by writing an academic piece on a topic covered by the programme.

Termin 5

Under termin fem så väljer du kurser efter dina egna intressen. Du kan välja att plugga utomlands – Ekonomihögskolan har ett mycket stort utbud av samarbeten med högt rankade internationella universitet över hela världen – och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent utan att betala några studieavgifter. Om du hellre vill prova på praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också välja att läsa kurser i ekonomi, samhällsvetenskap eller något helt annat inom Lunds universitets stora utbud. 

Fristående kurser (30 hp):

Termin 6

Den sista och avslutande terminen har tydligt fokus på forskning. Terminen inleds med en fördjupningskurs i metod och avslutas med en kandidatuppsats.

 • Research Design, Methods and Data Collection (15 hp)
 • Kandidatuppsats (15 hp)