Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Nationalekonomiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Antalet studenter som registreras vid institutionen under ett läsår uppgår till cirka 2000. Drygt 100 personer är mer eller mindre fast knutna till institutionens verksamhet som lärare, forskare, doktorander och administrativ personal.

Forskning bedrivs i dagsläget inom ekonometri, finansiell ekonomi, internationell ekonomi och utvecklingsekonomi, mikroekonomi, makroekonomi samt offentlig ekonomi med bland annat arbetsmarknadsekonomi och hälsoekonomi. 

Prefekt och studierektorer är ansvariga för den direkta ledningen av institutionsarbetet och för att styrelsens beslut verkställs.

Prefekt
Professor Fredrik Andersson

Studierektor forskarutbildningen
Professor Erik Wengström

Studierektor grundutbildningen
FD Pontus Hansson

Administrativ chef
Anna Marciniak

Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp denna och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen. Ordförandeskapet i styrelsen innehas av prefekten. Vidare finns fem representanter för lärare, en representant för teknisk administrativ personal och tre representanter för de studerande, av vilka minst en bör representera de forskarstuderande. 

Prefekt och studierektor är ansvariga för den direkta ledningen av institutions-arbetet och för att styrelsens beslut verkställs.

Styrelseledamöter, ordinarie

för mandatperioden 2024–2026

 • Fredrik Andersson, Prefekt, ordförande
 • Fredrik NG Andersson, Docent
 • Jan Bietenbeck, Universitetslektor                                                                 
 • Åsa Hansson, Docent
 • Joakim Westerlund, Professor
 • Anders Vilhelmsson, Docent   
 • Marie Pihl, Utbildningsadministratör
 • Pelle Almgren, Doktorand
 • Studeranderepresentant Lundaekonomerna

Styrelseledamöter, suppleanter

 • Thomas Fischer, Biträdande universitetslektor
 • Therese Nilsson, Professor
 • Maria Persson, Docent                                                
 • Karin Bergman, Universitetslektor
 • Marcus Nordström, Doktorand
 • Studeranderepresentant Lundaekonomerna

Nationalekonomi har bedrivits vid Lunds universitet, med kortare avbrott, sedan dess grundande 1668 då tysken Samuel von Pufendorf blev professor i natur- och folkrätt. År 1750 inrättade filosofiska fakulteten en professur i "ekonomi och commercier", vilken vid Carl Adolph Agardhs tillträde 1812 hade utökats till "ekonomi och botanik". Professuren upphörde vid hans avgång 1835. År 1833 tillkom en professur vid juridiska fakulteten i "Ekonomi och kameral lagfarenhet". Dess utan jämförelse mest lysande innehavare var Knut Wicksell, som verkade i Lund mellan 1901 och 1916.

Johan Åkerman fick 1943 filosofiska fakultetens första professur med ämnesbeteckningen nationalekonomi och blev den som grundande nationalekonomiska institutionen 1947 med egna lokaler vid Kyrkogatan. Ämnet uppgick 1964 i den samhällsvetenskapliga fakulteten då denna bildades.

År 1988 flyttade institutionen från Gamla köket på Södra lasarettsområdet till Holger Crafoords Ekonomicentrum. Idag ingår institutionen i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som blev en egen fakultet 2003.Institutionen har kontor både i EC1 (Tycho Brahes väg 1) och Alfa 1 ( Scheelevägen 15B). 

För närvarande bedrivs utbildning på alla nivåer inom ämnet, från grundläggande kurser till forskarutbildning. Forskningen vid institutionen är mångsidig och omfångsrik och är i flera fall knutna till rekommenderade utbildningsinriktningar inom grundutbildningen, vilket även möjliggör ett brett utbud av kurser.

Institutionen har varit värd för många framstående internationella konferenser tack vare stöd från exempelvis Arne Ryde-stiftelsen som är knuten till institutionen.

Forskning bedrivs i dagsläget inom ekonometri, finansiell ekonomi, internationell ekonomi och utvecklingsekonomi, mikroekonomi, makroekonomi samt offentlig ekonomi med bland annat arbetsmarknadsekonomi och hälsoekonomi. 

 

 

 

När Lunds universitet firande 350 år presenterades betydande nationalekonomer vid en jubileumsföreläsning. För att se föreläsningen i sin helhet gå till denna länk på you tube; 

Nationalekonomer i Lund under 350 år 

Här finns vi

Besöksadress
EC1 Tycho Brahes väg 1, Lund

Alfa 1 Scheelevägen 15B, Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

Telefon (växel) 046-222 00 00
Hämtställe 10

Vid akuta händelser

Ring alltid 112 i en nödsituation 

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en LU kontorstelefon (0-112).  


Universitetets larmnummer 046-22 20 700 

Om en kris eller allvarlig händelse skett i universitetets lokaler eller om du behöver tillkalla väktare ska du ringa universitetets larmtelefon. En allvarlig händelse kan till exempel innebära inbrott, skadegörelse, hot eller våld, olycka eller brand.

Telefon: 046-22 20 700