Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta som statistiker

Var arbetar statistiker?

Statistiker återfinns på en mängd olika arbetsplatser inom såväl privat som offentlig sektor. En statistiker kan arbeta med allt från trafikplanering och marknadsanalyser till läkemedelprövningar och utvärderingar av skolor. Gemensamt för alla statistiker är att man bearbetar och analyserar data. I dagens informationssamhälle tenderar dessutom sådana datamängder att vara mycket stora. Detta ställer naturligtvis ännu högre krav på analytiker att besitta god statistisk kompetens. Statliga myndigheter, sjukhus, utredningsinstitut, intresseorganisationer, fackförbund, försäkringsbolag, läkemedelsbolag och tillverkningsindustrin har alla statistiker anställda.

En statistiker kan således arbeta inom nästan alla branscher.