Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studera ekonomisk historia

Hur hänger de ihop – människor, hushåll, företag, marknader, offentliga organisationer och olika intresse­grupper? Det får du lära dig inom ekonomisk historia.


Ekonomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser. 

Du studerar världens ekonomi med betoning på utvecklingen från ca 1800- fram till idag. Några centrala frågeställningar som behandlas är:

  • Varför vissa länder blivit rika medan andra förblivit fattiga
  • Vilken roll befolkningsutvecklingen spelar för välstånd och miljöproblem
  • Den ekonomiska tillväxtens sammanhang och mönster i relation till naturresurser och teknisk utveckling
  • Den mänskliga kompetensens utveckling och betydelse på arbetsmarknaden
  • Män och kvinnors olika villkor i ekonomin
  • Invandrares villkor på arbetsmarknaden
  • Hur den ekonomiska teoribildningen förändrats över tiden

När du läser ekonomisk historia får du en bred utbildning och tränas i ifrågasättande, vetenskapligt arbete och i att for­mulera dina insikter – färdigheter som lämpar sig väl för att arbeta med utredning och information.

Liksom andra tidigare studenter kan du exempelvis arbeta som handläggare på statliga verk, marknadsanalytiker, akade­miker, journalist, lärare och arkivarie.

Sommar och semester – kontaktvägar Ekonomisk-historiska institutionen

Institutionens entrédörrar är låsta för sommaruppehåll under perioden 24 juni – 9 augusti 2024.

För att komma i kontakt med institutionen för ekonomisk historia under sommaren når ni oss via nedanstående epostadresser (det kan ta någon dag extra innan vi svarar med tanke på att det är semestertider).

  • expedition [at] ekh [dot] lu [dot] se (expedition[at]ekh[dot]lu[dot]se)
  • studievagledare [at] ekh [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]ekh[dot]lu[dot]se)
  • studierektor [at] ekh [dot] lu [dot] se (studierektor[at]ekh[dot]lu[dot]se)