Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

JAN SÖDERBERG FAMILY PRIZE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT

En miljon kronor i prispengar – gånger tre – för framstående och banbrytande forskning och en heldag vikt till populär- och tvärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi. Det var resultatet av familjen Jan och Åsa Söderbergs generösa donation 2018 till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Priset ”Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi” delades ut till tre pristagare vid tre olika tillfällen mellan 2019 och 2022. Den högtidliga prisutdelningen skedde i Lund samt digitalt, i samband med den då årligen återkommande populärvetenskapliga ”Ekonomidagen i Lund”.

Priset

Pristagaren utsågs i internationell konkurrens genom en nomineringsprocess vid Ekonomihögskolan. En vetenskapligt kompetent kommitté stod för den slutgiltiga utnämningen.

Kritierier som pristagaren skulle uppfylla var bland annat: 

  • Pristagaren ska vara under 50 år gammal. 
  • Personen ska på ett avgörande sätt ha bidragit till forskning och tillämpning inom ekonomi och management.
  • Arbetet ska tydligt ha förnyat forskningen och tillämpningen inom området.

Prissumman var på en miljon svenska kronor. Huvuddelen av prissumman, 80 procent, var avsedd för att stödja pristagarens forskning, i första hand för att göra det möjligt för pristagaren att engagera yngre forskare som medarbetare. Resten av prissumman, 20 procent, var avsedd för pristagarens fria disposition.

Ekonomidagen i Lund

I samband med utdelningen av priset var alla intresserade välkomna till en populärvetenskaplig dag med föreläsningar och samtal på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ekonomidagen i Lund ägde rum 2019, 2021 samt 2022. 2021 var innehållet exklusivt för webben och 2022 anordnades Ekonomidagen som ett hybridevent. Detta gör att du fortfarande kan ta del av dessa dagar i efterhand.

Ekonomidagen 11 maj 2022 med tema: ”Business av usual – eller?” på Youtube.com

Ekonomidagen 24 mars 2021 med tema: ”Morgondagens ledarskap” på Youtube.com

Pristagare

Strategiprofessorn Linus Dahlander är den tredje mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Han söker bland annat svar på frågor som: Vilka framgångsfaktorer finns bakom lyckat teamwork? Hur kan företag jobba med öppen innovation tillsammans med andra för att skapa värde? 

Han besökte Lund den 11 maj 2022 för att ta emot sitt pris, föreläsa samt delta på Ekonomidagen i Lund.

Linus Dahlanders prisföreläsning: ”The future of open innovation” på Youtube

Nationalekonomen Nathan Nunn är den andra mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Han får priset för sina forskningsresultat med fokus på ekonomisk, historisk utveckling och därmed också sina innovativa kvantitativa metoder. Hans kreativa användning av data från då och nu förnyar forskningsfältet, där han obehindrat rör sig mellan ekonomisk historia, beteendevetenskap och nationalekonomi.

Priset delades ut under en digital ceremoni 24 mars 2021.

Nathan Nunns prisföreläsning ”Looking back and moving forward: The importance of history for economic development” on Youtube

Nationalekonomen Marianne Bertrand blev den allra första mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Hon fick priset för att hon tar upp några av de viktigaste och mest kontroversiella frågorna i dag, som ojämlikhet, diskriminering och sexism. Priskommittén fann att hennes forskning har en fantastisk bredd och att den utgör ett gott exempel på den potential som finns i nya metoder för samhällsvetenskap.

Priset delades ut den 12 mars 2019 under en högtidlig ceremoni vid Ekonomihögskolan i Lund.

Marianne Bertrands prisföreläsning: "Gender Inequality in the 21st Century" on Youtube

Jan och Åsa Söderberg, porträttbild. Foto: Håkan Röjder
Jan och Åsa Söderberg. Foto: Håkan Röjder

Om donationen

Jan och Åsa Söderberg med familj donerade under 2018 tre miljoner kronor till Ekonomihögskolan för att instifta ett nytt ekonomipris och hålla populärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi i samband med detta.

”Vi har under flera år stöttat Ekonomihögskolan på olika sätt. Vi hoppas att ekonomipriset och den efterföljande dagen kan engagera såväl hela skolan med forskare och studenter, som allmänheten. Vi vill på det här sättet också hjälpa till att ytterligare sätta Ekonomihögskolan på den svenska och förhoppningsvis internationella kartan”, sa Jan Söderberg när priset offentliggjordes i slutet av juni 2018.

Ekonomihögskolan ser donationen som en möjlighet att flytta fram positionerna och synas regionalt, nationellt och internationellt. Genom priset kommer en toppkraft i det internationella vetenskapssamhället inom Ekonomihögskolans område att få uppmärksamhet i breda kretsar inom och utanför sitt forskningsområde. Samtidigt gör det att Ekonomihögskolans verksamhet kan uppmärksammas på ett sätt som annars inte är möjligt.

Linus Dahlanders prisföreläsning 2022