Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddas av grundlagen och regleras i Lagen om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten tilldelas alltid en fysisk person och gäller utan registrering och oavsett verkets form. Lagen ger skaparen till ett verk rätt att bestämma hur det används och reglerar därmed när och hur det är tillåtet att använda upphovspersonens verk. Grundregeln är att den som vill nyttja verket behöver upphovspersonens tillåtelse. Det upphovsrättsliga skyddet omfattar inte idéer, information eller fakta.

När gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten uppstår automatiskt om:

  • Verket är nytt och skiljer sig från tidigare verk.
  • Verket inte är alltför enkelt. 
  • Verket uppnår så kallad verkshöjd som är ett mått på originalitet. Två personer ska inte kunna skapa likadana verk, oberoende av varandra.

Creative commons 

Creative commons-licenser (CC) används för att tydliggöra under vilka villkor det är tillåtet att använda, bygga vidare på eller dela med sig av det publicerade materialet. I korthet finns det fyra olika licenser som kan kombineras med varandra: CC-BY, CC-SA, CC-ND och CC-NC.

Den vanligaste licensen är CC-BY. Denna licens innebär att upphovsrätten tillhör författaren/författarna, och att du som författare ger andra rätt att fritt använda, bygga vidare på eller dela din artikel, under förutsättning att du anges som författare. 

About CC-licenses at the Creative Commons webpage

Creative Commons för forskare – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – kb.se

Kopiering och delning i undervisningssyfte

Det finns ofta ett stort behov av kopiering och delning av andras material i undervisningssyfte. Därför finns det ett särskilt avtal (kopieringsavtalet) mellan universitetet och organisationen Bonus Copyright Access. Detta avtal gäller både lärare och studenter och omfattar bland annat möjligheten att ladda ner, fota av, kopiera i kopiator och dela ut papperskopior med mera ur offentliggjorda verk.

Läs mer om kopiering i undervisningssyfte och Bonus Copyright Access här:

Högskola och universitet - Bonus Copyright Access

Hitta och återanvända bilder

Enligt den svenska upphovsrättslagen (1960:729) är konstnärliga verk, såsom bilder, illustrationer, fotografier och konstverk, automatiskt skyddade till dess 70 år har förflutit efter upphovspersonens död. Om verket är anonymt varar upphovsrätten 70 år efter det att verket offentliggjordes. Lagen säger att upphovspersonen har både rätt till ekonomisk ersättning och en moralisk rätt att alltid bli krediterad om hans/hennes verk används. Om du vill använda ett verk som har skapats av någon annan i exempelvis din presentation, publikation eller undervisning, bör du vara medveten om att du ofta är skyldig att först fråga om upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Beroende på vilken typ av verk det rör sig om och vilken användning som avses kan olika regler gälla. Den svenska upphovsrättslagen gör till exempel vissa undantag för vetenskapliga texter.

HT- biblioteken vid Lunds universitet har omfattande och användbar information på sin webbsida om hur man hittar och återanvänder bilder: Hitta & använda bilder | HT-biblioteken (lu.se)

Det finns många sätt att hitta bilder som kan användas utan tillstånd, här är några exempel:

Britannica ImageQuest

Search for images in CC Search