Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hitta olika typer av material

Här får du tips på hur och var du kan söka efter olika typer av material eller källor. Du hittar information om hur du hittar bland annat kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och årsredovisningar.

LUBcat - vår bibliotekskatalog

Sök efter alla böcker i bibliotekskatalogen LUBcat, som är gemensam för alla bibliotek vid Lunds universitet. Här ser du på vilket bibliotek och på vilken hylla som boken är placerad och om den finns tillgänglig som e-bok.

Om du söker efter en bok inom ett visst ämne kan du göra en avancerad sökning. Du kombinerar då olika sökord för att ringa in ditt ämne. Du kan också begränsa din sökning till utgivningsår, språk, eller bibliotek.

Bibliotekskatalogen LUBcat

Kursböcker

På Ekonomihögskolans bibliotek finns alla kursböcker inom skolans ämnen, antingen i tryck eller som e-bok. Kursböckerna står samlat i biblioteket. På första hyllan hittar du metodböcker och därefter all kurslitteratur i alfabetisk ordning. I LUBcat ser du vad boken är uppställd på. Om boken du behöver är utlånad kan du ställa dig i kö. Du får ett mejl när boken finns tillgänglig för dig. 

Lånetiden på kursböcker är två veckor. Om ingen står på kö förlängs lånetiden automatiskt i ytterligare två veckor. Du får ett mejl (till din studentmejl) när boken måste lämnas tillbaka. Om du inte lämnar tillbaka kursboken i tid är förseningsavgiften 10 kronor per bok och dag.

Referensexemplar av kurslitteratur frågar du efter i lånedisken. Vi har minst ett referensexemplar av varje kursbok. Referensexemplaren får inte lånas hem utan läses i biblioteket.

Läs mer om våra låneregler på våra sidor om lån

E-böcker

E-böcker hittar du i ePublications, som är en del av LUBsearch. De flesta e-böcker går att ladda ner och oftast går det att skriva ut ett antal sidor. Om du vill läsa en e-bok utanför campus behöver du logga in med ditt Student- eller Lucat-konto.

Sök efter e-böcker i ePublications

Här kan du också söka efter böcker

  • LUBsearch – Gemensam ingång till bibliotekens samlade resurser.
  • Katalog -1957 – Sök efter Universitetsbibliotekets äldre böcker och tidskrifter.
  • LIBRIS – Sök efter böcker på alla forsknings- och specialbibliotek i Sverige. 

Elektroniska artiklar och tidskrifter

Artiklar hittar du i vår söktjänst LUBsearch. Du behöver inte logga in för att söka i LUBsearch, men om du vill komma åt en fulltext måste du logga in med ditt Student- eller Lucat-konto.

Fler söktjänster för artiklar och tidskrifter:

Tryckta tidskrifter

I vårt bibliotek hittar du även tryckta tidskrifter. Du kan söka efter dem i bibliotekskatalogen LUBcat. Lånetiden är två veckor.

Det senaste numret av ett urval av våra tidskrifter står samlade i biblioteket. Dessa får inte lånas hem utan läses på plats.

LUBITO - inskannade artiklar

Studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda tjänsten LUBITO för att beställa pdf-kopior som endast finns tryckt. Tjänsten är gratis och omfattar artiklar som finns i tryckta tidskrifter vid Universitetsbiblioteket (UB). 

Logga in med ditt Student- eller Lucat-konto för att beställa artiklar. En länk till pdf-filen skickas till dig nästföljande vardag.

LUBITO

Tryckta årsredovisningar

Årsredovisningar från ett urval av svenska börsnoterade företag finns samlade i Ekonomihögskolans bibliotek. Du plockar själv fram det du vill låna och registrerar lånet i låneautomaten. Lånetiden är två veckor..

I bibliotekskatalogen LUBcat kan du se vilka tryckta årsredovisningar vi har.

Hitta årsredovisningar online

Retriever business - Företagsdatabas med information om alla svenska bolag, enskilda firmor och koncerner.

Redovisning: Årsredovisningar och finansdata - Bibliotekets ämnesguide med länkar till databaser som innehåller bland annat företagsinformation.

I vår finansguide hittar du databaser och resurser kring just finansiell data:

Ämnesguide för finansiering (på engelska).

 

Studentuppsatser

Varje år skrivs hundratals uppsatser på kandidat- och magisternivå vid Ekonomihögskolans institutioner. Dessa uppsatser publiceras i LUP Student Papers, de flesta i fulltext.

I LUP Student Papers hittar du även information om antalet registrerade uppsatser, vilken uppsats som har laddats ner mest, hur många som finns i fulltext med mera.

Uppsatser vid Lunds universitet - LUP Student Papers

Uppsatser vid andra lärosäten - Uppsök

Foskningspublikationer

I Forskningsportalen hittar du artiklar, avhandlingar, working papers och annat som har publicerats vid Lunds universitet. Ibland finns materialet tillgängligt i fulltext.

I Forskningsportalen får du även information om de som forskar, om olika projekt och om de olika enheterna vid Lunds universitet.

Om du vill hitta forskningspublikationer från andra svenska lärosäten kan du söka i SwePub.

Sök efter LUs publikationer i Forskningsportalen

Sök efter publikationer från andra svenska universitet i SwePub

Avhandlingar

Varje år publiceras drygt 20 doktorsavhandlingar vid Ekonomihögskolan. Dessa står samlade i bibliotekets boksamling.

Avhandlingar som är publicerade vid Ekonomihögskolan eller Lunds universitet kan du söka efter i bibliotekskatalogen LUBcat, i LUBsearch eller i Forskningsportalen.