Data Governance: Rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation, 15 hp

KURSKOD: HARG26

Allt fler affärsmodeller och innovativa tjänster baseras på tillgång till och kontroll över data. Det kan exempelvis handla om s.k. plattformstjänster, individanpassade tjänster, artificiell intelligens eller tjänster baserade på sakernas internet. 

Kursen handlar om rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation. Nyligen införd datarättslig reglering, såsom Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) och Data Governance Act (DGA), kommer att ha stor inverkan på utvecklingen genom att ange regler för marknadens aktörer. Detsamma gäller förslag till flera nya rättsakter, såsom AI Act, Data Act och Cyber Resilience Act. 

Kursen ger dig en fördjupad förståelse och praktisk kunskap om hur företag och andra organisationer kan arbeta strategiskt för att hantera data på ett sätt som överensstämmer med lagstiftning på datarättens område. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen avslutas genom att du i form av en kortare uppsats får möjlighet att träna din förmåga att analysera och fördjupa dig i en datarättslig fråga.

Undervisningen genomförs på plats i sal. Den som har behov (t.ex. långt pendlingsavstånd) kan dock få följa kursen på distans via Zoom (se kursplanen för mer information).

Kursen ges första gången HT 2023.

Schema

HARG26 Schema HT 2023 

Kursplan och litteraturlista

HARG26 Kursplan

HARG26 Kurslitteratur HT 2023