Ekonomihögskolan i media

Här presenteras de senaste artiklarna om Ekonomihögskolan från olika tidningars webbutgåvor. Listan genereras automatiskt genom en mediebevakningstjänst. 

Stadskärnan bör bli en kommunal valfråga
2022-01-20
Under fem år har jag följt svenskars attityder till sina stadskärnors utveckling, speciellt som handelsplatser. En slutsats är att dagens trend där butiker flyttar från stadskärnan inte är vad de flesta invånare önskar sig.

Chatt: Hur tänker du kring ekomat?
2022-01-18
En ny rapport från Lunds universitet slår fast att ekologiska jordbruk är sämre än konventionellt sett till utsläpp av växthusgas.

Ny rapport: Ekoodling kan skada miljön mer än traditionellt jordbruk
2022-01-18
Ekologiska jordbruk kan skada miljön mer än konventionella om man utgår från mängden skörd de producerar. Det fastslås i en rapport från forskare på ekonomihögskolan i Lund.

Hon försvarar ekojordbruk: Jag vill inte vara med och förgifta en planet
2022-01-18
I en ny rapport fastslår forskare vid Lunds universitet att ekologiska jordbruk kan ha större negativa miljöeffekter än de konventionella. Men den ekologiska jordbrukaren Ebba-Marie Olson inga tankar på att ställa om.

Aktuella frågor Stadsplanering måste sluta utgå från bilar och istället sätta människor i centrum.
2022-01-17
Att en stadskärna ska passa alla invånare är en klok strategi och kan bidra till jämställdhet.

Charlotta Levay: Var hellre medberoende än oberoende
2022-01-14
Politiker och debattörer framställer gärna sig själva som modiga sanningssägare men kan samtidigt vara väldigt följsamma gentemot sina egna stödtrupper, skriver Charlotta Levay.

Debatt: Reformera elen
2022-01-12
Många har överrumplats av de höjda elpriserna. Särskilt de som bor i radhus med direktverkande el. Vi som vant oss vid låga, stabila elpriser, lika över hela landet. Det är historia.

Trots massiva smittspridningen: Medicinska fakulteten fortsätter med salstentor
2022-01-12
Många studenter i Lund är oroliga för att missa sina tentor på grund av symtom, men Medicinska fakulteten och Ekonomihögskolan fortsätter med stora salstentor. LTH gör däremot om många salstentor till digital examination.

Louise Bringselius: Raljerandet med värdegrunder är ohållbart
2022-01-10
Det finns gott om exempel från såväl offentlig som privat sektor där värdegrundsarbete varit en nyckel till framgång.

Ett levande stadsliv ska inte tas för givet. Flera av våra satsningar möter starkt motstånd från andra politiska partier.
2022-01-10
Utan en medveten politik riskerar fastigheter att bara ses som investeringsobjekt utan högre syften än att ge maximal ekonomisk utdelning till sina ägare. Vi socialdemokrater kämpar för motsatsen.

Kontakt

Louise Larsson
Kommunikatör

louise.larsson@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 08 44 
Mobil: 072-722 00 66

Anna Löthman
Kommunikatör

anna.lothman@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 96 82


Vi hjälper dig att hitta rätt forskarexpertis. Pressbilder på våra forskare hittar du i Lunds universitets bildbank. Hittar du inte den bild du söker i bildbanken, är du välkommen att höra av dig.