Ekonomihögskolan i media

Här presenteras de senaste artiklarna om Ekonomihögskolan från olika tidningars webbutgåvor. Listan genereras automatiskt genom en mediebevakningstjänst. 

Rapport: Många företag har dålig koll på klimatrisker
2021-10-07

DN Debatt Repliker. Orättvist att blåsa upp avarter av värdegrundarbete
2021-10-05
REPLIK DN DEBATT 3/10. Sten Philipson, professor i etik och värderingsforskning: Ett stort antal studier styrker ett samband mellan arbete med värdegrundsfrågor och framgång.

Därför har Facebook gigantiska problem
2021-10-05
Facebooks avbrott kunde knappast kommit vid ett sämre tillfälle. Här är problemen som grundaren Mark Zuckerberg nu måste ta hand om.

Föräldraskap, ett hinder i karriären för kvinnor?
2021-10-04

Gläd dig åt svensk polarisering!
2021-10-04
Det sägs ofta att politiken blir alltmer polariserad och att det försvårar sansad debatt och konstruktiva lösningar. Men stämmer det? Och är polarisering alltid av ondo?

Ledare: Inte en kommunikatör till på kommunen
2021-10-03
LEDARE. Antalet kommunikatörer på statliga myndigheter har ökat kraftigt sedan 2006. Särskilt i förhållande till andra yrkeskategorier på myndigheterna.

DN Debatt. Värdegrunderna har sällan så mycket värde
2021-10-02
DN DEBATT 3/10. Forskarna Mats Alvesson och Martin Blom: Varför ägnar så många svenska organisationer så mycket tid och resurser åt värdegrundsarbete? Det är svårt att skönja några konkreta resultat av ansträngningarna.

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle
2021-09-29
En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor.

Ledare: Pinsamt när regeringen förvandlar budgeten till en adventskalender
2021-09-28

Aktuella frågor Vi larmar om en nationell utveckling.
2021-09-28
Traditionell arbetsmarknadspolitik räcker inte för att lyfta de socioekonomiskt svagaste områdena, skriver Joakim Sandell och Katrin Stjernfeldt Jammeh, Socialdemokraterna.

Kontakt

Louise Larsson
Kommunikatör

louise.larsson@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 08 44 
Mobil: 072-722 00 66

Anna Löthman
Kommunikatör

anna.lothman@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 96 82


Vi hjälper dig att hitta rätt forskarexpertis. Pressbilder på våra forskare hittar du i Lunds universitets bildbank. Hittar du inte den bild du söker i bildbanken, är du välkommen att höra av dig.