Ekonomihögskolan i media

Här presenteras de senaste artiklarna om Ekonomihögskolan från olika tidningars webbutgåvor. Listan genereras automatiskt genom en mediebevakningstjänst. 

Repliken: Tillsätt en utredning som granskar de kommunala bolagen
2022-07-24
Lagstiftaren borde ta ett samlat grepp om de kommunala bolagen och skärskåda alla kritiska punkter som riktas mot bolagen och skyndsamt tillsätta en utredning granskar bolagen ur ett helhetsperspektiv.

Debatt om sänkt moms på mat -men sju av åtta partier är emot
2022-07-23
Sverige har Europas åttonde högsta matmoms. Krav förs fram på en sänkning. Men regeringen ser det som en dålig idé - enligt flera studier är det ett dyrt sätt att stärka köpkraften för barnfamiljer och låginkomsttagare.

Ekonomen om räntehöjningen: Gör det inte för att bestraffa hushållen
2022-07-22
Europeiska centralbanken gör den största räntehöjningen på 20 år.

Få lantbrukare odlar ekologiskt - von Arnold: Vi kan inte hålla på och förändra världen i vårt företag
2022-07-18
Enligt EU:s mål ska 25 procent av åkermarken vara ekologiskt odlad 2030. I Trelleborgs kommun ligger siffran på knappt över en procent. Varför är andelen ekologiskt jordbruk så liten i Trelleborg?

Anställning av fem lektorer måste göras om - prefekten var jävig
2022-07-14
En prefekt på Ekonomihögskolan hade ett forskningssamarbete med en av de sökande till ett lektorat. Ändå deltog han i rekryteringen. Jäv, menar överklagandenämnden för högskolan - och nu får hela anställningsprocessen tas om.

Kontakt

Louise Larsson
Kommunikatör

louise.larsson@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 08 44 
Mobil: 072-722 00 66

Anna Löthman
Kommunikatör

anna.lothman@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 96 82


Vi hjälper dig att hitta rätt forskarexpertis. Pressbilder på våra forskare hittar du i Lunds universitets bildbank. Hittar du inte den bild du söker i bildbanken, är du välkommen att höra av dig.