Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anslagstavlan - Nationalekonomi

Nedan anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikutlysningar, jobbannonser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. Via länkarna når du mer information om respektive inlägg.


Praktik HT24 - WSP Strategic Advisory samhällsutveckling
Som praktikant på WSP kommer du att få en mycket god inblick i hur det är att arbeta som konsult. Du kommer att få vara med i alla delar av den dagliga verksamheten och lära dig om arbetsprocessen i ett konsultuppdrag. Du kommer att få vara med i projekt där vi tillsammans arbetar mot en hållbar samhällsutveckling.

I uppgifterna som praktikant ingår bland annat att skriva offerter, sammanställa faktaunderlag, planera enkäter och intervjuer, genomföra datainsamlingar, författa PM och rapporter samt medverka vid seminarier och presentationer. Genom den bredd av kompetens som finns på WSP får du som praktikant erfarenhet av flera olika metoder och sakområden.

WSP  

Sista ansökningsdag: urval sker löpande.


Praktik HT24 - Fores (tankesmedja)
Fores söker praktikanter som vill arbeta i en spännande miljö i nära samarbete med ledande beslutsfattare och forskare. Du vill vara med att föra fram forskning och fakta i samhällsdebatten och vi ser gärna att du har intresse för politik och aktuella samhällsfrågor och samtidigt vill se en öppen och frihetlig värld. Du får gärna ha bakgrund inom någon politisk organisation som bekänner sig till de liberala värderingarna. Du ska kunna skriva god svenska och även behärska engelska i tal och skrift. Vi eftersträvar en arbetsplats med mångfald vad gäller både bakgrund och kompetens.

Fores 

Sista ansökningsdag: urval sker löpande.


Praktik HT24 - SOM-institutet (forskningsinstitut)
SOM-institutet vid Göteborgs universitet är ett forskningsinstitut och en mångvetenskaplig nationell infrastruktur för genomförande av frågeundersökningar. SOM genomför regelbundet återkommande tvärsnittsstudier och panelstudier av befolkningen på nationell, regional och lokal nivå. Undersökningsverksamheten syftar till att följa befolkningens vanor och åsikter
över tid, samt att samla in och tillgängliggöra högkvalitativa data till förmån för svensk och internationell samhällsforskning. Resultaten från undersökningarna utgör en viktig informationskälla för allt från beslutsfattande politiker och tjänstemän till studenter, doktorander, forskare och en intresserad allmänhet.

Under din praktik kommer du tillsammans med personalen på SOM-institutet få följa processen att genomföra enkätundersökningar från frågekonstruktion till analys. Detta kan exempelvis innefatta att diskutera utformningen av undersökningar och enkätfrågor tillsammans med forskargrupper, förbereda datamängder som ska analyseras av forskare, sammanställa rapporter över datainsamlingar, samt att analysera och rapportera resultat från metodologiska tester.
Arbete med SOM-institutets utåtriktade verksamhet såsom webbsidan, seminarier och egna publikationer kan också förekomma.

SOM-institutet

Sista ansökningsdag 28 april 2024


Praktik HT24 - Svenskt näringsliv
Är du intresserad av företagens villkor i Sverige, näringspolitik i allmänhet och kommunpolitik i synnerhet? Vill du lära dig mer om hur Svenskt Näringsliv arbetar med att stärka svenska företags konkurrenskraft i Sverige? 

Svenskt näringsliv - Stockholm (sista ansökningsdag 28 april 2024)
Svenskt näringsliv - Göteborg (sista ansökningsdag 21 april 2024)


Praktik HT24 - Handelskammaren Malmö - policyavdelningen
Handelskammarens policyavdelning arbetar brett med en rad sakfrågor och dina arbetsuppgifter kommer att vara kopplade till några av våra dessa. Det kan handla om infrastruktur, utbildning och kompetensförsörjning, Agenda 2030, energi eller internationalisering. Tillsammans med övriga medarbetare får du ta fram underlag och göra research, skriva rapporter, debattartiklar, delta i konferenser och seminarium, stötta upp i Handelskammarens seminarieverksamhet med mera. Dina personliga egenskaper, kompetenser och dagsaktuella frågor påverkar vad du kommer att göra under praktiken

Handelskammaren 

Löpande rekrytering


Praktik HT24 - Internationella handelskammaren i Sverige (policy)
Vill du vara med och främja global frihandel, underlätta för företag att göra hållbara
internationella affärer och påverka morgondagens regleringar? Inför höstterminen 2024
erbjuder vi nu en praktikplats inom policy och påverkan med möjlighet till anställning efter
avslutad praktik.

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är
att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd.
Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta
hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är
vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga
sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. 

ICC

Sista ansökningsdag 30 april 2024 (urval sker löpande och platsen kan tillsättas tidigare)


Ekonomifakta söker föreläsare HT24
Med föreläsningsturnén ”Det har blivit bättre” har Ekonomifakta, en del av Svenskt Näringsliv, besökt mer än 500 skolor och träffat nästan 100 000 elever sedan starten för 12 år sedan. Vi vill berätta för gymnasieungdomar om hur Sverige gick från att vara ett fattigt samhälle till att bli det land det är idag. Vi vill förklara hur sambanden mellan samhällets olika aktörer ser ut, hur dessa påverkar varandra och de ungas vardag. Vi vill helt enkelt prata nationalekonomi på ett språk som unga förstår och inspireras av!

Som föreläsare är du ute på skolor en till två dagar i veckan vilket innebär en del resor, men arbetet kan utan problem kombineras med högskole- eller universitetsstudier. Du utgår från din hemort. 

Föreläsningen bygger på ett färdigt manus och du får en utvecklande utbildning i presentationsteknik, kommunikation och manusträning.

Du vill anta utmaningen att prata inför grupp och har läst minst 30 hp nationalekonomi inför hösten. Du är samhällsintresserad och tycker att det är kul att förklara nationalekonomiska samband och förlopp.

Anställningen sträcker sig från augusti till och med december 2024. Det finns även goda möjligheter till förlängning under våren 2025. Ersättning utgår per utförd föreläsning, för restid samt under utbildningen.

Ekonomifakta 

Sista ansökningsdag 15 maj 2024


Studieverkstadens föreläsningar och aktiviteter VT24

Välkommen till Studieverkstaden! Hos oss får du tips och råd om hur du kan förbättra din studieteknik och ditt akademiska skrivande eller läsande.

Studieverkstadens föreläsningar

VT24


Studenthälsans föreläsningar och gruppaktiviteter VT24

På Studenthälsan erbjuder vi kurser, grupper och individuella insatser för dig som student. Alla aktiviteter är gratis och framtagna för att ge stöd till studenter som har studierelaterade svårigheter.

Studenthälsans föreläsningar 

VT24


Bli medlem i Nationalekonomiska föreningen

Studerar du nationalekonomi, har du studerat nationalekonomi eller vill du helt enkelt lära dig mer om nationalekonomi? Bli medlem i Nationalekonomiska Föreningen! Föreningen (NEF) grundades 1877 och har både en akademisk tyngd och en självklarhet i den akademiska och politiska debatten genom sin möjlighet att bidra till ett allmänt kunskapshöjande. 

Nationalekonomiska Föreningen (NEF)