Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Introduktionsmöten - nationalekonomi

Introduktionsmöten som hålls i Nationalekonomiska institutionens regi är inte obligatoriska. Om du väljer att inte närvara på dessa möten förväntas du på egen hand inhämta den information som meddelas.

Du skall själv registrera dig på dina kurser via studentportalen www.student.lu.se senast sista registreringsdag. Om du inte gör detta förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Obligatorisk webbregistrering
- För kurser som ges period 1: registreringsperiod 8 januari - 15 januari.
- För kurser som ges period 2: registreringsperiod 13 mars - 20 mars.

Information om webbregistrering (pdf-fil)
 

Introduktionsmöten
Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12, 1-30 hp
Ekonomie kandidatprogrammet.
Måndagen den 15 januari, kl. 09.15-10.00, Crafoordsalen.
Politices kandidatprogrammet, fristående studenter samt ev. övriga studenter.
Måndagen den 15 januari, kl. 10.15-11.00, Crafoordsalen.

Inför den första delkursen i mikroekonomi
- Johanna och Seth diskuterar hur man bäst förbereder sig inför kursen med föreläsaren Andreas Bergh: Tips vi önskar att någon hade gett oss innan vi började kursen i mikroekonomi.  


Nationalekonomi, grundkurs, distans, 1-30 hp
(NEKA51, NEKA52, NEKA53, NEKA54)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, fördjupningskurser, 31-90 hp
(NEKGxx, NEKHxx)
Måndagen den 15 januari, kl. 14.15-16.00, EC3:210
 

Nationalekonomi, avancerade kurser
(NEKNxx, NEKPxx)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.


Nationalekonomi, uppsatskurser
Se informationsbrev för uppsatsinformationsmöten.


Kurser för livslångt lärande, distans
(NEKA81, NEKA82, NEKA83, NEKA84)
Inget introduktionsmöte, se informationsbrev.

Introduktionsbrev

Informationsbrev skickas ut till alla antagna studenter efter andra urvalet, och samma information som skickas ut finns även att tillgå nedan i pdf-format.

Nationalekonomi grundkurs (NEKA12)

Introduktionsbrev inför kursstart

Nationalekonomi, grundkurs, distans

Introduktionsbrev inför kursstart.

Nationalekonomi, fördjupningskurser

Introduktionsbrev inför kursstart.

Nationalekonomi, avancerade kurser

Introduktionsbrev inför kursstart.

Kurser för livslångt lärande

Introduktionsbrev inför kursstart.