lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet

Det nya Ekonomprogrammet

En ekonomie kandidatexamen öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands. Det här är helt enkelt programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen!

Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program. Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier efter eget intresse, och en bred arbetsmarknad väntar för alla lundaekonomer. Exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen är bland annat: 

  • Hur styrs ett börsbolag? 
  • Vad är företags sociala ansvar? 
  • På vilket sätt påverkas människor av reklam? 
  • Vilken är kopplingen mellan en turbulent världsekonomi och bolagets årsrapport? 
  • Hur hittar den unga entreprenören finansiering till sitt nystartade företag?

Under programmet

Programstruktur

Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Under denna tid får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som du senare väljer som ditt huvudområde. Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt – viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget.

Programstruktur Ekonomie kandidatprogrammet

SI-mentorer stöttar dig första terminen

SI-mentorer är erfarna studenter som jobbar extra några timmar i veckan med att hjälpa studenter på grundkursen i företagsekonomi. Det här innebär extra stöd under första terminen, och är en möjlighet för dig att snabbt hitta din studieform. Mentorerna är specialutbildade och handleds vid behov av en studievägledare.

Välj mellan tre olika inriktningar

Ekonomihögskolan erbjuder tre olika inriktningar som du kan dra nytta av för att fördjupa dig inom valt huvudområde och få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Du kan välja att fördjupa dig inom:

  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi
  • Redovisning och revision

Läs mer om de olika inriktningarna

I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i företagsekonomi eller nationalekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska.

Valbar termin i Sverige eller utomlands

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande universitet över hela världen och för alla lundaekonomer är utlandsstudierna vid våra partneruniversitet avgiftsfria.

Du har också möjlighet att förlägga del av din valfria termin på praktik, i Sverige eller utomlands. Ett internship innebär att du utför praktik på ett företag och får använda dina nya kunskaper från din utbildning i en professionell miljö.

Läs mer om möjligheten att åka på utbyte

Läs mer om praktik och internships

Våra studenter berättar om sina internshipupplevelser

Honours track eller kurs i projektutveckling

I USA och England läser studenter honours tracks för att få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. Nu finns även denna möjlighet för dig som studerar tredje terminen på Ekonomie kandidatprogrammet.

Läs mer om honours track

För dig som vill använda din kunskap mer "hands on" finns det möjlighet att läsa en kurs i projektutveckling från och med din tredje termin (utanför din ekonomie kandidatexamen). Du läser kursen tillsammans med studenter från andra fakulteter vid Lunds universitet.

Kurs i projektutveckling

Efter examen

En ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet översätts till en internationellt gångbar Bachelor of Science in Business and Economics, vilket öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands.

Läs mer om ekonomie kandidatexamen

Läs mer om våra magister- och masterprogram

Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil – den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig – du kan arbeta med marknadsföring, redovisning, kapitalplacering, utredningsarbete inom såväl offentlig som privat sektor, personalutveckling, rekrytering och organisationsfrågor för att nämna några exempel.

Läs mer om arbetsmarknad och karriärmöjligheter

15
Sista ansökningsdag
15 april 2019
Anmälan inför höstterminen 2019 öppnar i mitten av mars.

 

Snabbfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Ekonomie kandidatexamen
BSc in Business and Economics

Huvudområde:
Välj mellan företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde.

Anmälan:
Sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen.

Utbildningsplan:
Ladda ner utbildningsplan (PDF)

Behörighet:
Förkunskapskrav

Innan du söker

Har du redan läst en grundkurs i företagsekonomi?

Har du pluggat företagsekonomi på högskolenivå tidigare? Du blir när du antas till programmet automatiskt antagen till grundkursen i företagsekonomi och kommer – om du redan läst den kursen – inte ha någonting att läsa din första termin.

Läs mer om hur du går tillväga för att undvika detta

Har du läst tidigare vid något annat lärosäte, kan du eventuellt tillgodoräkna vissa kurser inom din programexamen. Du kan få hjälp att bedöma vad du kan tillgodoräkna genom att kontakta programkoordinator eller studievägledningen innan du söker till programmet