Ekonomie kandidatprogrammet

Det nationella Ekonomprogrammet

En ekonomie kandidatexamen öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands. Det här är helt enkelt programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen. Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska.

Nyfiken på Ekonomie kandidatprogrammet? 

Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program. Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier efter eget intresse, och en bred arbetsmarknad väntar för alla lundaekonomer. Exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen är bland annat: 

 • Hur styrs ett börsbolag? 
 • Vad är företags sociala ansvar? 
 • På vilket sätt påverkas människor av reklam? 
 • Vilken är kopplingen mellan en turbulent världsekonomi och bolagets årsrapport? 
 • Hur hittar den unga entreprenören finansiering till sitt nystartade företag?

Termin 1–3

Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Under denna tid får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som du senare väljer som ditt huvudområde. Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt – viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget.

Programstruktur Ekonomie kandidatprogrammet

SI-mentorer stöttar dig första terminen

SI-mentorer är erfarna studenter som jobbar extra några timmar i veckan med att hjälpa studenter på grundkursen i företagsekonomi. Det här innebär extra stöd under första terminen, och är en möjlighet för dig att snabbt hitta din studieform. Mentorerna är specialutbildade och handleds vid behov av en studievägledare.


Termin 4 och 6

Ekonomihögskolan erbjuder två huvudområden som du kan dra nytta av för att fördjupa dig inom valt huvudområde och få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande.

Läs mer om huvudområdena

Inriktningar inom huvudområdet företagsekonomi

 • Entrepreneurship/Innovation Management
 • Finansering
 • Managing and developing organizations/Leadership and change management
 • Marknadsföring
 • Redovisning
 • Business and data analytics (ges bara på höstterminen)
   

Inriktningar inom huvudområdet nationalekonomi

 • Finansiell ekonomi
 • Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi 
 • Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

I slutet av utbildningen (termin sex) skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete i företagsekonomi eller nationalekonomi. Det här momentet kallas för Learning Objective Assessment, och du väljer själv om rapporten ska skrivas på svenska eller engelska.


Termin 5

Valbar termin i Sverige eller utomlands

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande universitet över hela världen och för alla lundaekonomer är utlandsstudierna vid våra partneruniversitet avgiftsfria.

Möjlighet till praktik

Du har också möjlighet att förlägga del av din valfria termin på praktik, i Sverige eller utomlands. Ett internship innebär att du utför praktik på ett företag och får använda dina nya kunskaper från din utbildning i en professionell miljö.

Läs mer om möjligheten att åka på utbyte

Läs mer om praktik och internships


Termin 6

Din sista termin läser du en kurs inom ditt huvudområde. Du skriver också din examensuppsats inom huvudområdet.

Efter examen

En ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet översätts till en internationellt gångbar Bachelor of Science in Business and Economics, vilket öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands.

Läs mer om ekonomie kandidatexamen

Läs mer om våra magister- och masterprogram

Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil – den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig – du kan arbeta med marknadsföring, redovisning, kapitalplacering, utredningsarbete inom såväl offentlig som privat sektor, personalutveckling, rekrytering och organisationsfrågor för att nämna några exempel.

Läs mer om arbetsmarknad och karriärmöjligheter

Anmälan är stängd

Anmälan till höstterminen 2024 öppnar den 15 mars.

Snabbfakta

Omfattning
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen
Ekonomie kandidatexamen
BSc in Business and Economics

Huvudområden
Välj mellan följande huvudområden:

 • Företagsekonomi
 • Nationalekonomi

Anmälan
Sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen.

Utbildningsplan
Ladda ner utbildningsplan (PDF)

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4).

Innan du söker

Har du redan läst en grundkurs i företagsekonomi?

När du antas till programmet blir du också automatiskt antagen till grundkursen i företagsekonomi. Om du redan har läst den kursen,  kommer du inte ha någonting att läsa din första termin.

Läs mer om hur du går tillväga för att undvika detta

Har du läst vid något annat lärosäte tidigare, kan du eventuellt använda några av dina kurser i din examen. Du kan få hjälp att bedöma vad du kan använda genom att kontakta programkoordinator eller studievägledningen innan du söker till programmet.