Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nicolai Baumert får priset: Bästa avhandling vid Ekonomihögskolan 2022

Han får priset för sin avhandling I ekonomisk historia: ”For God's Sake –The Work and Long-Term Impact of Christian Missionaries in Cameroon 1844-2018”. Tillsammans med äran, belönas Nicolai Baumert även med 25 000 kronor.

I sin forskning fann Nicolai Baumert att missionärer som var verksamma i Kamerun under kolonialismen, gjort bestående avtryck inom landets utbildningsväsende och hälso- sjukvård. Inte minst syntes inflytandet när han granskade jämställdhet i skolan och tillgång till sjukvård i dagens Kamerun.

Baumert har skapat flera databaser med hjälp av information från missionsarkiv i USA och flera Europeiska länder och därigenom inte bara funnit svar på sina egna frågeställningar, utan också berett väg för fortsatta studier. 

–Jag känner mig hedrad och stolt över att ha tilldelats priset. Givet hur mycket tid och ansträngning jag lagt ner på min doktorsavhandling känns det fantastiskt att få se att arbetet lönat sig, får sådant erkännande som priset innebär och att avhandlingen uppskattas. Jag är också väldigt tacksam gentemot min handledare Jutta Bolt och min biträdande handledare Jeanne Cillliers för allt stöd och all uppmuntran i skrivandet av min avhandling, säger Nicolai Baumert.

Sedan sin disputation har Nicolai Baumert flyttat tillbaka till sin hemstad Hamburg och påbörjat en anställning vid Hamburg University of Technology. Vi  träffar honom över videolänk för att prata lite om hans forskning och priset (intervju på engelska).

Motiveringen till priset

”Baumert's thesis is an in-depth investigation of the determinants, driving forces and long-term consequences of missionary work in sub-Saharan Africa. It contributes to an expanding literature which highlights the importance of missionaries for both the supply of education and healthcare in colonial Africa and its long-term consequences for broad development. Using largely unexplored archival data for Cameroon, this thesis builds a new historical database providing a detailed overview of both the temporal and spatial expansion of missionaries in colonial Cameroon since the 19th century. Thishistorical data is geocoded and linked to individual level educational achievements and healthcare infrastructures in Cameroon today.

The thesis contributes to the existing literature by:

1) Studying the diffusion of missionary activity as a historical process rather than an event

2) Making methodological advancements through investigating and addressing the endogeneity bias inherent in much of the related literature

3) Taking into account the complex colonial history of Cameroon which allows the study to disentangle missionary and colonial roots of development

4) Moving beyond the overwhelmingly Western-centric focus of the literature by highlighting the crucial role Africans played in missionary efforts to provide education and healthcare in Cameroon before the First World War.”


Mer om avhandlingen och Nicolais forskning

For God's Sake – The Work and Long-Term Impact of Christian Missionaries in Cameroon 1844-2018 – LU:s Forskningsportal

Nicolais profil i forskningsportalen