Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till Informatiks nya webbsida!

Fotografi på en laptop med informatiks nya webb på. Sidrubriken är "Studera informatik"

Våra nya webbsida är nu publicerad och tillgänglig för besökare. Hur tänkte vi under uppbyggnaden av vår nya webb?

Efter flera månaders omtänkande, rensande, uppdaterande och designande är vi nu stolta att presentera vår nya webbsida. Vi var länge inne i ett mycket gammalt LU-gränssnitt under en egen URL, www.ics.lu.se. I samband med byte av publiceringsverktyg och inflyttning under Ekonomihögskolans webbplats har vi passat på att se över allt innehåll och tänkt nytt. Vårt fokus har legat på nedskalning, språklig jämlikhet, tillgänglighet, tydliga målgrupper och enhetlighet.   

Nedskalning 

Sedan vår webbplats första publicering har mängden tillgänglig information, och därmed också antal sidor, stadigt ökat. Innan byte till den nya webben hade vi 150 olika informationssidor totalt på vår svenska och engelska webb (nyheter och kalenderhändelser är ej inkluderade i denna siffra). På vår nya webb är den totala siffran 22, elva på var språk. 

Nedskalningen är tänkt att hjälpa både besökare och administratörer – det blir lättare att hitta information, men även lättare att hålla informationen uppdaterad och korrekt. På grund av detta använder vi oss mycket av vidarelänkning till information som finns och uppdateras på andra delar av Ekonomihögskolan- eller LU-webben – främst information som är gemensam för flera institutioner och/eller fakulteter. 

Språklig jämlikhet

Vår engelska webb hade tidigare 40% fler sidor än vår svenska webb. Informationen på sidorna kunde ofta även skilja sig åt rejält, och ibland länkade en flik helt enkelt vidare till en sida på det andra språket. Med så många sidor blev översättningsarbetet helt enkelt aldrig färdigt. 

Anledningen för denna uppdelning hade mycket att göra med målgrupper. Eftersom vi ville nå ut med vår forskning internationellt så prioriterade vi engelska forskningsrelaterade texter över svenska. Detta påverkade även utbildningsinformation – våra svenska kurser gick till exempel endast att hitta på den svenska webben. 

På vår nya webbsida är siffran 50/50. All information finns på både svenska och engelska (med fåtal uttänkta undantag). Det är viktigt att de svenska och engelska sidorna speglar varandra så gott det går, både av jämlikhetsskäl och tillgänglighetsskäl. 

Skärmdump på vår gamla webbsida. Gränssnittet är brund och ser föråldrat ut.
Så här såg vår webb ut innan vi växlade över till den nya webblösningen.

Tillgänglighet

Ett stort fokus har legat på att de nya sidorna ska vara så tillgängliga som möjligt. Vi anser att alla besökare, med eller utan funktionsvariation, ska kunna ta del av informationen på våra sidor. Vi har därför bland annat varit noggranna med alternativa texter till bilder, samt gjort text- och layout-val som ska underlätta för skärmläsare. En viktig faktor har varit att så gott det går inte inkludera text på annat språk än sidans inställda huvudspråk, dvs. att inte blanda språk. 

Vid nya samt uppdaterade texter har klarspråk använts i så stor utsträckning som möjligt. Vår ambition är att alla människor, med eller utan kunskap inom vårt område, ska kunna förstå all text och information som ges på våra sidor. Vi har alltså försökt att inte krångla till det i onödan! 

Tydlig målgrupp

Med vår webb vill vi främst nå ut till presumtiva studenter. Sekundärt vill vi självklart även nå ut till andra som av olika skäl är intresserade av vår utbildning och forskning – samarbetspartner, media och andra intressenter.

Att ha en tydlig målgrupp har hjälpt oss att prioritera vilken information vi vill lyfta och visa ut till omvärlden. Därmed har fokus lagts på utbildningsfliken ”Studera informatik”, medan andra menyval slagits ihop eller helt tagits bort i jämförelse med vår gamla webblösning. Till exempel har all information till nuvarande studenter flyttats in i Canvas. 

Enhetlighet inom Ekonomihögskolan och LU 

Som du kanske har märkt är det inte bara vår webbsida som är uppdaterad. Alla institutioner och avdelningar inom Ekonomihögskolan har flyttat in i det nya publiceringsverktyget Drupal, och har därmed deltagit i detta stora webbprojekt. Detta kommer att leda till en stor förbättring i enhetlighet mellan sidorna på fakultetsnivå, men också delvis på LU-nivå, då flera delar av universitetet redan använder Drupal. Det bidrar till liknande layout och utseende för hela verksamheten, vilket förhoppningsvis ska underlätta att navigera och hitta rätt information som besökare.

Drupal

Drupal är en gratis programvara för innehållshantering. Den har öppen källkod och används ofta för att visa upp information på webbsidor. 

Utöver Lunds universitet så används Drupal även av många andra organisationer och universitet, bl.a.:

  • NASA
  • BBC
  • NATO
  • Massachusetts Institute for Technology
  • Stanford University
  • University of Oxford