Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inre hållbarhetsmål för studenternas personliga utveckling

Karriärvägledarna Stina och Pernilla tittar på någon utanför bild och ler. Bakom dem står workshopinstruktioner. Foto.
Stina Vikingson och Pernilla Thellmark på en av de workshoppar för Ekonomihögskolans studenter som de anordnat under våren 2024. Foto: Louise Larsson

Möt Stina Vikingson och Pernilla Thellmark på Ekonomihögskolans karriärcenter som börjat jobba konkret och handfast med personliga utvecklingsmål för hållbar utveckling. Deras målgrupp är studenter, men metodiken fungerar för allt från den enskilda individen till team och större grupper på arbetsplatsen.

– Välj en färdighet som du skulle vilja utveckla. Reflektera över den tillsammans med någon du sitter bredvid, helst någon du inte känner. Vilken färdighet skulle göra störst skillnad i ditt liv?

Det är karriärcoachen Pernilla Thellmark som ställer frågan. Hon föreläser om individuella utvecklingsmål, Individual Development Goals (IDGs) för en samling nyfikna studenter. Föreläsningen avslutas med korta övningar med inslag av reflektion – och mod.

– Så inspirerande, säger deltagarna efteråt.

IDGs – ett ramverk för personlig utveckling

FN:s medlemsstater har satt upp globala hållbarhetsmål, men det kan känns stort och abstrakt för individer att reflektera över hur de kan bidra till att utrota hunger och fattigdom. Därför har de ”inre utvecklingsmålen” tillkommit – ett slags ramverk för egenutveckling. De utgår ifrån fem olika kategorier – som ”tänka” och ”agera” – och konkretiseras i 23 färdigheter – som kritiskt tänkande, kreativitet och uthållighet. Bakom initiativet står flera forskare, företag och organisationer via en icke-vinstdrivande stiftelse.

Tillsammans med kollegan Stina Vikingson fick Pernilla Thellmark upp ögonen för IDGs genom den tidigare projektledaren för Ekonomihögskolans Sustainable Future Hub, Martina Oxling.

– Vi pratade om hur vi kunde ta till vara de metoder som tagits fram för att arbeta med studenter och hållbarhet inför att hubben lades ner förra året. Samtidigt hade jag och Stina talat om att utveckla vårt coachingverktyg. När vi började läsa på om IDGs så visste vi att vi hade hittat rätt, säger Pernilla Thellmark.

De vittnar båda om att många studenter de möter för karriärvägledning är intresserade av att jobba med hållbarhet, men att det kan vara svårt att veta hur man kan stötta dem på bästa sätt. Med ramverket för IDGs blir det mer greppbart både för karriärvägledarna och för studenterna själva.

– Ofta känner jag ”wow!”, vilken kunskap och vilka reflektioner och idéer som studenterna har, säger Stina Vikingson.

Kan jag använda mig av IDGs för min egen kompetensutveckling?

– Du kan reflektera över vilka kompetenser du själv har för att driva någon typ av omställning. Det är inte kopplat till kunskap eller hårda färdigheter utan till egenskaper, säger Stina Vikingson.

Två leende kvinnor i ett annars tomt klassrum. Foto.

”Vi testar oss fram ihop med studenterna”

Under två terminer har Ekonomihögskolan erbjudit ett frivilligt extraspår – Living the Sustainability Idea – för studenterna vid två masterprogram. Inför starten av spåret fick gänget på Ekonomihögskolan hjälp och inspiration av Christine Wamsler, senior advisor inom IDG-ramverket och professor vid LUCSUS.

Mycket av arbetet kring spåret är byggt kring IDGs och det blev naturligt att ta in det även i karriärverksamheten. Den här våren har de anordnat en workshopserie, öppen för alla Ekonomihögskolans studenter. Den kommer fortsätta i ny upplaga under hösten. Tanken är också att fortsätta utveckla metoder för att ta med sig IDGs in i enskild coaching.

– Under workshopparna tränar och testar vi oss fram i IDG-ramverket tillsammans med studenterna. Det är ett strukturerat sätt för att stegvis upptäcka vilka färdigheter och förmågor man utvecklat. Vi börjar inte i ”nu ska vi träna på just det här”, utan det ser vi i efterhand, säger Stina Vikingson. 

Pernilla och Stina ser stor potential för att arbeta med IDGs på fler vis än med studenter. En del av Ekonomihögskolans partnerföretag jobbar med det bland sina medarbetare, och Pernilla och Stina har provat dem på ett personalmöte för fakultetens kansli. De berättade om ramverket och visade de olika kategorier och färdigheter som finns. Sedan fick kollegorna välja ut två färdigheter var som de skulle vilja utveckla professionellt och diskutera det med en kollega.

– Vi upplevde att det fanns ett stort intresse att diskutera IDGs på en organisationsnivå. Om jag fick drömma så skulle man kunna använda dem för såväl utvecklingssamtal som för teambuilding och på strategidagar, säger Stina Vikingson. 

Nyligen anordnade Ekonomihögskolans karriärcenter i samarbete med karriärsamordnare på Samhällsvetenskapliga fakulteten en kompetensutvecklingsdag på temat hållbar karriär.

– Det finns absolut ett intresse från andra delar av LU för detta. Det fina är att metoden inte alls är knuten just till Ekonomihögskolan, utan att det är ämnesöverskridande. Men det behövs exempel på hur man kan göra och sedan får man prova sig fram, säger de.

Foto av en affisch där olika inre utvecklingsmål listas på engelska. Det står bland annat "Being:  Relationship to self".

Exempel på innehåll på workshop

Pernilla förklarar att under en workshop arbetar man tillsammans praktiskt med att utveckla och reflektera över en färdighet. Men som workshopledare försöker de att inte styra alltför mycket utan vara öppna för vad som kommer hända. 

– Vi kan inleda med att gruppen får ett antal bokstäver som tillsammans bildar ett ord. Gemensamt ska de komma fram till vilket ordet är och på så sätt komma i gång med samarbetet. Efteråt reflekterar vi över vilken färdighet de tycker att de har tränat. Kanske har vi tänkt att det ska vara kritiskt tänkande, men de tycker att det är öppenhet. De kanske säger att de misslyckades med en uppgift, för att de inte lyssnade tillräckligt på varandra, säger Pernilla.

En annan övning handlar om att två och två dela med sig av när man någon gång upplevt att man känt sig osedd eller utanför. 

– Den ena berättar och den andra lyssnar, utan att erbjuda eventuella lösningar. Sedan byts man om. Senast vi gjorde övningen var det många upplevde en känsla av samhörighet och empati. Det kan vara ganska stort att öppna sig så för någon som man inte träffat innan, säger Pernilla Thellmark.

Hon beskriver det som positivt och utvecklande, även för egen del, att jobba med IDGs med studenterna.

– Det är ett verktyg för att göra något. Det kan annars finnas en risk att man känner en hopplöshet inför dagens läge – vad kan jag själv göra egentligen? Vi har en stor omställning framför oss. Här får man ett ägarskap i att kunna agera och utvecklas. Det är det som är poängen med IDGs. Det finns en hoppfullhet i att vi alla kan vara ”change makers”, säger Pernilla.

Stina Vikingson fyller i:

– Vi vill verkligen rusta våra studenter att vara redo när de går ut på arbetsmarknaden. De behöver få så bra möjligheter som möjligt; att verkligen ha det som behövs för att skapa förändring.

Inre utvecklingsmål

”Inner development goals” (IDGs) bygger på att personlig utveckling är en viktig del i att uppnå de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. För att kunna ta till sig FN:s hållbarhetsmål och hjälpa till att uppfylla dem, behöver vi färdigheter i att kunna tänka, samarbeta och agera. På inner­developmentgoals.org finns verktyg, filmer och artiklar för den som vill läsa på.

innerdevelopmentgoals.org

De fem kategorierna och 23 färdigheterna

1. Vara

Inre kompass
Integritet och autenticitet
Öppenhet och lärande
Självmedvetenhet
Närvaro

2. Tänka

Kritiskt tänkande
Komplexitetsmedvetenhet
Perspektivförmågor
Meningsskapande
Långsiktig orientering och visionerande

3. Relatera

Uppskattning
Samhörighet
Ödmjukhet
Empati och medkänsla

4. Samarbeta

Kommunikationsfärdigheter
Samskapande
Inkluderande hållning och interkulturell kompetens
Tillit
Mobilisering

5. Agera

Mod
Kreativitet
Optimism
Uthållighet