Lund Brand Management Group

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna (interna organisationsvärden) som det externa (externa kundvärden) varumärkesbygget samt balansen mellan de två senare.

Inom Lund Brand Management Group (LBMG) är vi särskilt intresserade av:

 • Varumärkesorientering och marknadsorientering
 • Sambanden mellan det interna/externa varumärkesarbetet och finansiellt resultat
 • Ledarskap i organisationer med starka varumärken
 • Varumärkesstrategi och corporate branding
 • Varumärkeskapital
 • Underliggande drivkrafter bakom kunders köpbeslut gällande varumärke

All vår forskning genomsyras av en ambition att vara praktisk relevant och användbar, vilket tydliggörs i den mission vi formulerat:

At the Lund Brand Management Group we develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands and in the academic field of strategic management, all applied from a management perspective. 

Gruppen bildades formellt under 2010 av Mats Urde, Johan Anselmsson, Niklas Bondesson, samt Christian Koch och Kaj-Dac Tam.


Aktuellt

September 2019

 • Våra studenter presterar på topp! Studenterna Viktor Alfredsson, Jakob Ferenius och Rebin Naderi har belönats med första pris för sin kandidatuppsats i en internationell tävling mot andra kandidat- och masteruppsatser. De lyckades utveckla ett mer eller mindre automatiskt och självlärande verktyg för att koppla big data t.ex. i form av hotellrecensioner som ligger öppet på internet till varumärkesstrategi. Uppsatsen är ännu inte tillgänglig då delar av den först ska publiceras i en internationell vetenskaplig tidsskrift. Läs mer om tävlingen.

Juni 2019

 • Burak Tunca och Johan Anselmsson har publicerat artikeln ‘You are where you shop’: Examining stereotypes about town center shoppers som handlar om att var du handlar påverkar ditt personliga varumärke. Den så kallade stereotypeffekten har också effekt på handelsplatsernas varumärke och vem som attraheras till dem. Studien visar bland annat att stadskärnan har blivit en plats för utbildade, världsvana och hållbarhetsinriktade individer som inte bryr sig om vad saker kostar. Det externa köpcentret drar de ekonomiskt smarta och onlinehandeln är för alla eftersom att allt finns där.

  Studien visar att stadskärnan utvecklats för en kulturell elit där alla inte kommer att känna sig välkomna. Resultaten är till nytta för politiker såväl som butikskedjor som funderar över var de ska etablera sina butiker i syfte att matcha varumärket.

Januari 2019

 • Lund – den ledande platsen för varumärkesforskning i världen. En ny sammanställning av all världens brand managementforskning visar att Lunds universitet under de fem senaste åren publicerat mest vetenskapliga artiklar inom brand management i hela världen. Läs sammanställningen här.

 • Mats Urde och Stephen A. Greyser, professor på Harvard Business School, har publicerat en modell för hur man fångar och utvecklar varumärkesidentiteten i företag med stora och spretande varumärkesportföljer, detta i den prestigefyllda och vetenskapliga affärstidningen Harvard Business Review. Artikeln ”What Does Your Corporate Brand Stand For?” hittar du här.

September 2018

Fler aktiviteter hittar du i vårt nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2019-11-06