Lund Brand Management Group

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna (interna organisationsvärden) som det externa (externa kundvärden) varumärkesbygget samt balansen mellan de två senare.

Inom Lund Brand Management Group (LBMG) är vi särskilt intresserade av:

  • Varumärkesorientering och marknadsorientering
  • Sambanden mellan det interna/externa varumärkesarbetet och finansiellt resultat
  • Ledarskap i organisationer med starka varumärken
  • Varumärkesstrategi och corporate branding
  • Varumärkeskapital
  • Underliggande drivkrafter bakom kunders köpbeslut gällande varumärke

All vår forskning genomsyras av en ambition att vara praktisk relevant och användbar, vilket tydliggörs i den mission vi formulerat:

At the Lund Brand Management Group we develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands and in the academic field of strategic management, all applied from a management perspective. 

Gruppen bildades formellt under 2010 av Mats Urde, Johan Anselmsson, Niklas Bondesson, samt Christian Koch och Kaj-Dac Tam.


Aktuellt

September 2018

Maj 2018

  • Vilka aktuella varumärkesutmaningar står H&M, TV4 och Wells Fargo inför? Nu finns årets Masters cases, skrivna av de nuvarande magisterstudenterna i International Marketing and Brand Management, tillgängliga.
  • Välkommen till den femte upplagan av Lund Brand Management Group (LBMG) seminar, som i år hålls den 23 maj kl. 13.00-16.30 på Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Årets tema är ”Practical challenges of brand management” och talare från såväl akademin som näringslivet diskuterar aktuella utmaningar inom dagens varumärkesarbete.
    Agenda, praktisk information och anmälningslänk hittar du i Företagsekonomiska institutionens kalendarium.

Fler aktiviteter hittar du i vårt nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2019-02-20