Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden ska bereda ärenden och avge förslag vid anställning av professor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor samt antagning till oavlönad docent.

Nämnden ska bestå av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver ska utses två lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. Fakultetsstyrelsen utser, med undantag av studeranderepresentanter, ledamöter i lärarförslagsnämnden. En av lärarrepresentanterna ska utses som vice ordförande.

Nuvarande ledamöter är utsedda för perioden 1 juli 2021–30 juni 2024.

Ledamöter

Mats Benner, ordförande
Anna Thomasson, vice ordförande
Christina Keller
Jerker Holm

Suppleanter:
Kerstin Enflo
Jörgen Hettne

Doktorandrepresentant

Johanne Arnfred

Studeranderepresentant

Sebastian Krook

Suppleant:
Samuel Trönndal

Övriga

Alf Rosenbäck, kanslichef
Karin Wandér, sekreterare i lärarförslagsnämnden

Möten våren 2022

26 januari kl. 10–12
9 mars kl. 10–12
13 april kl. 10–12
18 maj kl. 10–12
15 juni kl 10-12

Möten hösten 2022

14 september, kl. 10-12
19 oktober, kl. 10-12
23 november, kl. 10-12
14 december, kl. 10-12

Kontakt

Mats Benner
Ordf. i lärarförslagsnämnden
Telefon: +46 46 222 76 20
mats.benner@ehl.lu.se

Karin Wandér
Personalsamordnare,
Sekr. i lärarförslagsnämnden 
Telefon: +46 46 222 06 36
karin.wander@ehl.lu.se

Senast uppdaterad: 2022-05-02