Anmälan och antagning

Ekonomihögskolan antar studenter i både en internationell och i en nationell antagningsomgång. Denna sida uppdateras med aktuell information efter hand.   

Fristående kurser och kandidatprogram

Kandidatprogram

För de internationella kandidatprogrammen, BSc Economy and Society samt BSc International Business, finns två ansökningsomgångar, varav den första, internationella ansökningsomgången, öppnar hösten 2023. Ekonomie kandidatprogrammet startar både på höstterminen och på vårterminen. 

Sista ansökningsdag för att börja ett kandidatprogram på höstterminen är den 15 april. Läs mer på respektive programsida:   

Economy and Society - kandidatprogram  (programstart hösttermin)
Ekonomie kandidatprogrammet (programstart höst- och vårtermin)
International Business - kandidatprogram (programstart hösttermin)
Systemvetenskapliga kandidatprogrammet (programstart hösttermin)

Fristående kurser

Här hittar du vilka fristående kurser du kan söka inom våra ämnesområden handelsrätt, företags- och nationalekonomi, statistik, informatik och ekonomisk historia. Kursutbudet kan variera termin för termin. 

Du anmäler dig till kurser och program på antagning.se.

Läs mer på lu.se om hur du anmäler dig till en utbildning vid universitetet

Nationell ansökningsomgång - programstart våren 2024 (Ekonomie kandidatprogrammet)

 

Anmälan öppnar  15 september 2023
Sista anmälningsdag 16 oktober 2023
Sista kompletteringsdag 1 december 2023
Antagningsbesked

11 december 2023

Vårterminen startar 

15 januari 2024

Nationell ansökningsomgång - programstart hösten 2024 

Anmälan öppnar  15 mars 2024
Sista anmälningsdag 15 april 2024
Sista kompletteringsdag 20 juni 2024
Antagningsbesked

11 juni 2024

Höstterminen startar 

28 augusti 2024

Internationell ansökningsomgång - programstart hösten 2024 (första ansökningsomgången)

För våra internationella kandidatprogram, BSc Economy and Society samt BSc International Business, finns två ansökningsomgångar, varav den första, internationella ansökningsomgången, öppnar hösten 2023. 

Anmälan öppnar  16 oktober 2023
Sista anmälningsdag 15 januari 2024
Sista kompletteringsdag 1 februari 2024
Antagningsbesked

11 april 2024

Höstterminen startar 

28 augusti 2024

Magister- och masterprogram

Sista ansökningsdag för våra magister- och masterprogram är den 15 januari 2024. Ansökningsperioden till dessa program öppnade 16 oktober 2023

Såhär söker du till våra magister- och masterprogram

Sen anmälan?

Vissa kurser är öppna för anmälan även efter sista anmälningsdag. Då kan du göra en så kallad sen anmälan. Du kommer dock att rangordnas efter de som sökt i tid, även om du har bättre betyg.

Våra kandidat- och masterprogram har inte öppet för sen anmälan.

Läs mer om sen anmälan och efteranmälan på lu.se