Bli studentambassadör

Har du pluggat någon termin vid Lunds universitet? Vill du inspirera andra till att börja studera på Ekonomihögskolan? Då kan du bli studentambassadör och dela med dig av dina erfarenheter av studentstaden Lund och dina studier på Ekonomihögskolan!

Arbeta som studentambassadör

Som studentambassadör arbetar du som inspiratör och förebild på olika mässor och gymnasieskolor. Syftet är att sprida kunskap om våra utbildningar och att inspirera ungdomar att ta steget till högre studier.

Att vara studentambassadör är ett stort ansvar. Du representerar universitetet, Ekonomihögskolan och din utbildning och är en förebild för de människor du möter. Du ska ha grundläggande kunskaper om Lunds universitet och Ekonomihögskolan för att kunna ge saklig information, men framförallt ska du inspirera till högre studier utifrån dina egna erfarenheter. Vi förbereder dig för ditt uppdrag så du känner dig trygg i ditt arbete, bl a genom en obligatorisk kick-off för alla studentambassadörer inför höstens stora mässor.

Arvode och utbetalning

Ambassadörskapet är ett arvoderat uppdrag. Arvodet räknas som lön och kommer därför att beskattas.

Om uppdraget varar en dag utgår arvode med 120 kr/h exklusive semesterersättning upp till max 8 timmar, restiden inkluderad.

Överstiger uppdraget 10 timmar, inklusive resa, erbjuds övernattning. För uppdrag med övernattning utgår arvode med 120 kr/h exklusive semesterersättning á 10 timmar.

Utbetalning av arvodet sker via universitetets lönesystem och betalas ut den 25:e varje månad under förutsättning att du lämnat in blanketten senast den sista vardagen månaden innan.

Lunds universitet har avtal med Nordea som löneutbetalande bank. Lönen utbetalas till personkonto hos Nordea eller enligt ett gällande överföringsuppdrag till annan bank.

Anmälan av bankkonto

Det är numera möjligt att anmäla bankkonto via Nordeas hemsida www.nordea.se:

  • Välj fliken: Våra tjänster/Konton och betalningar/Personkonto/Anmäl ditt konto för lön, pension eller annan ersättning.
  • Logga därefter in med mobilt bank-id och följ instruktionerna.

Observera att Lunds universitets arbetsgivarnummer hos Nordea behövs för anmälan av konto enligt ovan. Kontakta Ekonomihögskolan angående detta. 

Saknar Nordea uppgifter om dig sker den första utbetalningen med en postgiroanvisning som medföljer lönespecifikationen.

Måltider

Du får ingen ersättning för måltider, eftersom hänsyn till måltidskostnader har tagits när vi fastställt arvodet. På de flesta större mässor brukar ambassadörer dock bjudas på mat av mässarrangörerna.

Reseersättning

Dina resor till större mässor på andra orter bokas av Ekonomihögskolan och betalas alltid av universitetet. Om du gör ett utlägg i samband med ditt uppdrag får du ersättning för detta i efterhand. Spara kvittot för ditt reseutlägg och lämna in det tillsammans med din arvodesblankett.

Kontakt

Linnea Mörth
Kommunikatör

linnea.morth@ehl.lu.se