Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

KEFU Pop Up-Arena: Hur håller man huvudet kallt i ekonomiskt turbulenta tider?

Pengasedel snurrar mot himlen i en virvelvind

Årets första KEFU Pop Up-Arena hålls den 18 januari via Teams. Frågorna som tas upp är: Hur håller man huvudet kallt i dessa tider? Hur ska man navigera långsiktigt i en alltmer kortsiktig och ängslig prognoskultur? Hur kan man skapa trygghet för politiker och verksamheter så att de vågar agera långsiktigt när det gäller budgeten?

Årets första KEFU Pop Up-Arena hölls den 18 januari via Teams. Frågorna som togs upp var är: Hur håller man huvudet kallt i dessa tider? Hur ska man navigera långsiktigt i en alltmer kortsiktig och ängslig prognoskultur? Hur kan man skapa trygghet för politiker och verksamheter så att de vågar agera långsiktigt när det gäller budgeten?

Budgetförutsättningarna förändras i rasande tempo. Ständigt nya skatteprognoser som ömsom visar bättre och ömsom sämre framtid. Dagliga prognoser kring räntenivåer och energipriser påkallar ständig uppmärksamhet och kräver svar på om man ska binda eller inte.

Till råga på allt så är det inte så lätt att använda reserverade medel som man trodde, och experterna är många som berättar om hur man kan tillämpa lokala regelverk och hur man inte kan göra.

Ekonomerna är stressade över att ge fel förutsättningar i budgetarbetet. Politikerna är stressade över att behöva dra hårt i bromsen för att sedan kanske lätta på den igen. Verksamheterna är stressade över att inte kunna planera när de inte vet hur mycket pengar de kommer att ha.

Introduktion: Henrik Weimarsson, Trelleborgs kommun

Syfte: Möjlighet att ventilera gemensamma aktuella och praktiknära Skånska frågor/problem/utmaningar och etablera kontaktytor för fortsatt diskussion.

Form: En modererad diskussion på max 45 min. 

Upplägg: 1) Välkommen, intro av ämne/fråga och efterföljande diskussion (30 min). 2) Vägar framåt (10 min), 3) Sammanfattning och avslutning, (5 min)

 

Här följer en  sammanfattning av vad deltagarna lyfte fram vid denna Pop-Up. 

Inledare: Henrik Weimarsson, vice kommundirektör och ekonomidirektör, Trelleborgs kommun. Moderator: Ulf Ramberg, KEFU.s forskningsledare

  • Viktigt att skapa förutsättningar för långsiktighet, t.ex. att i tid låsa budgetförutsättningarna.
  • I besvärliga tider behöver sektorns ekonomer steppa upp.
  • I situationer med många nya politiker behöver tjänstepersoner och politiker hjälpa varandra att bli bra.
  • Budgeten måste upplevas vara realistisk. Den kan inte vara omöjlig att nå från början.
  • Alla har ett ansvar för aktuell budget, och det kan vara OK med en budget som visar underskott.
  • I besvärliga tider behövs mer mod och mindre ängslighet. 

Henrik Weimarsons inledande presentation (Öppnas i nytt fönster)