Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprojekt om mobila team i skånsk närsjukvård fortsätter

Två kvinnor ler mot kameran
Elin Funck och Anna häger Glenngård, båda docenter vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i i Lund, arbetar vidare med att följa upp Mobilt Vårdteam Närsjukvård i Skåne

Inom ramen för ett större forskningsprojekt, lett av docenten och företagsekonomen Anna H. Glenngård, studerades erfarenheter från de första fem månaderna av ett pilotprojekt med en multidisciplinär teambaserad primärvårdsmodell i Landskrona. Nu ska modellen gradvis införas i hela Skåne och KEFU:s forskare följer hur detta sker i Ystad och Kristianstad.

Erfarenheterna av de det första halvåret med en teambaserad vårdform i Landskrona (som kallas Mobilt Team Närsjukvård Landskrona) inom primärvården redovisades vid ett KEFU-seminarium i oktober och i en KEFU-rapport. (Länk till rapporten: https://lup.lub.lu.se/search/files/159816285/2023_1.pdf)

– När vi fick frågan om vi vilja följa detta arbete i Landskrona passade det väldigt bra in i vårt större FORTE-finansierade forskningsprojekt om att studera samverkan kring vård i hemmet av äldre med komplexa behov, säger Anna H. Glenngård som följer arbetet med att implementera de mobila närsjukvårdsteamen tillsammans med docent Elin Funck.

Erfarenheterna från Landskrona av vårdformen har varit mycket positiva och nu har Region Skåne beslutat att införa Mobila Team närsjukvård i hela Skåne, med start i Ystad och Kristianstad. 

– Och då var önskemålet att vi även skulle följa dem på samma sätt som vi gjorde i Landskrona, säger Anna H. Glenngård. Så precis som i Landskrona kommer vi att inledningsvis att observera samverkansmöten och skicka enkäter till läkare, sjuksköterskor, sekreterare och kurator, de som bemannar teamen, men även till dem som är med i projekt- eller samverkansgrupper när teamen ska etableras. Först gjorde vi en halvårsuppföljning och vid årsskiftet gör vi en helårsuppföljning av arbetet i Landskrona med intervjuer, enkäter och studier av registerdata. Vi kommer att göra likadant i Ystad och Kristianstad.

Till skillnad från införandet av Mobilt Team Närsjukvård i Landskrona betyder de nya satsningarna att flera kommuner är involverade i samverkan med teamet. I Kristianstad innefattas också Bromölla och Östra Göinge i samverkan. Upptagningsområdet för teamet i Ystad är kommunerna Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Skurup. Teamen ska också samverka med både privata och offentliga vårdcentraler, ambulans och med sjukhusen – i Kristianstad CSK och i Ystad såväl Ystad lasarett som Capio närsjukhus Simrishamn.

– Vi kommer att skicka ute enkäter till alla som ska arbeta i teamen och till dem som är med i samverkansgrupperna få en bild av förväntningar och önskemål.  Och efter ett knappt halvår kommer vi sedan att göra intervjurundor med de samverkande aktörerna, de som jobbar i teamen och även titta på tillgängliga registerdata.

I Landskrona började man helt från grunden med att bygga upp team, skaffa lokaler och så vidare. Det fanns inga arbetsbeskrivningar eller rutiner från början. 

– Att det arbetet har fått växa fram utan toppstyrning och att de som faktiskt träffar patienterna fått utveckla rutiner och processer tror vi också har bidragit till att det har fungerat så bra i Landskrona, säger Anna H. Glenngård.

Förutom att flera kommuner kopplas till de mobila teamen har Ystad ännu en utmaning eftersom här redan tidigare fanns en ett team på lasarettet. Detta team bildades ursprungligen för att cancersjuka patienter skulle kunna få vård i hemmet och sedan har även andra patientgrupper kopplats till teamet. Detta team har arbetat alla dagar i veckan och även det nya teamet kommer att fortsätta med det. I Landskrona och Kristianstad arbetar teamen typiskt 8-17 måndag-fredag.

– Det ska bli spännande att följa hur det går, säger Anna Glenngård. Vi tror att teamen kommer att fungera bra och att de har en viktig roll att fylla. Av det vi har sett i Landskrona, med intervjuerna och enkäter till medarbetare, patienter och anhöriga, plus tillgång till registerdata för slutenvårdskonsumtion såg det väldigt bra ut efter bara några månader. Både inskrivningar och återinskrivningar var lägre perioden efter jämfört med perioden före som patienter varit i kontakt med teamet. Sedan är det ännu svårt att säga något säkert om huruvida detta är signifikant eller beror på slumpen. Men nu ska vi få tillgång till bättre data på individnivå så att vi kan göra bättre analyser.

– En viktig poäng är att dessa team, i motsats till de tidigare vårdteam som infördes med hälso- och sjukvårdsavtalet 2017, är fasta. Alla i teamet känner varandra och samverkande aktörer – kommun, vårdcentraler, ambulans och sjukhus - vet vilket nummer de ska ringa. Och om man även i Kristianstad och Ystad kommer att lyckas bygga upp arbetet underifrån tror jag det har alla chanser att bli lyckat, säger Anna H. Glenngård.

En slutrapport om arbetet med Mobilt team Närsjukvård i Landskrona kommer i februari-mars 2024, följt av ett KEFU-seminarium. Och efter sommaren kommer en halvårsuppföljning av arbetet i Ystad och Kristianstad som också följs av ett KEFU-seminarium. Slutrapport och seminarium kommer våren 2025.