Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbar handel och logistik behöver smarta mobilitetskoncept – men hur ska det gå till?

Invigning av Parken, Helsingborg och lansering av e-Miles
Under invigningen av Parken signerade Helsingborgs stad, Campus Helsingborg och Malena ett Letter of Intent för att gemensamt utforska innovativt mobilitetskonceptet e-Miles.

Hållbar handel och logistik behöver smarta mobilitetskoncept för framtidens utmaningar. Helsingborg stad tar täten med invigningen av Parken, ett centrum för innovation där e-Miles, ett banbrytande mobilitetskoncept för både gods och människor, testas för första gången.

Smarta och hållbara städer är en viktig förutsättning för hållbar handel och logistik där mobilitet och infrastruktur spelar en avgörande roll. Inom handeln sker många förflyttningar av både gods och människor oavsett kanalperspektiv vilket driver på behovet av innovation för att åstadkomma hållbar handel och logistik. Helsingborg stad utökar sitt befintliga ekosystem för innovation med invigningen av Parken - Helsingborgs nya center för innovation - som skall fungera som mötesplats där kommuner, myndigheter, företag och forskare tillsammans kan forma framtiden (läs mer nedan). Dessutom fungerar innovationscentret som testbädd för nya innovativa mobilitetssystem för både gods och människor. 

Under invigningen av Parken följde vi upp vårt samarbete med Helsingborgs stad, IKEA och Malena Engineering som vi initierade i november 2023 (se centrum kommenterar 13 december 2023). Helsingborgs stad, Campus Helsingborg och Malena signerade ett Letter of Intent för att gemensamt utforska mobilitetskonceptet e-Miles som utvecklats av Malena. e-Miles är ett innovativt mobilitetskoncept som är tänkt att fungera för att transportera både människor och gods. På invigningen presenterades den första körbara prototypen av e-Miles – en världspremiär. Fordonet transporterades från produktionsanläggningen i Barcelona till Helsingborg för invigningen av parken samt genomförandet av flertalet tester. e-Miles avtäcktes under invigningen av Parken och under tre olika tillfällen testades fordonet av besökare däribland Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg och Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Under dessa tester så spärrades områden av för att fordonet inte var godkänt för att framföras på allmän väg men nu i skrivande stund så är det godkänt att framföras inom EU vilket förenklar kommande tester.

Som logistikforskare följde vi invigningen av Parken samt testerna av e-Miles konceptet med stort intresse och lyssna på hur man tar till sig detta nya fordonskoncept. Från dessa snabba tester finns flertalet lärdomar och aspekter att fundera vidare kring. Exempelvis är det i dagsläge inte självklart hur fordonet skall kategoriseras eller klassas. Malenas VD Mike Hastewell förklarar stolt att e-Miles inte är en bil och blir inte trött på att lyfta fram detta om och om igen. I stället kan e-Miles anses vara en mikromobilitetslösning, men vad innebär detta för användarna? Konceptet utvecklades under pandemin när mycket av den vanliga verksamheten låg nere för Malena Engineering, som är en underleverantör inom fordons-, tåg- och flygplansindustrin i Spanien. Fordonet är helt eldrivet och styrs med en joystick. Det är en prototyp med alla dess brister men fullt kör- och testklart. Konceptet är så nytt att det blev körklart bara timmar innan den lämnade hembasen i Barcelona därmed var testerna i Helsingborg verkligen dess ”jungfrufärd”. 

E-miles är tänkt som ett transport- och mobilitetskoncept med många användningsområden. Det har fyra dörrar varav den främre kan användas för personer med funktionshinder, som även kan köra fordonet utan problem tack vare joystickstyrningen. Vidare så kan det användas för godsmobilitet och fungera som en del i ett godsflöde för sista-milen-leveransen inom både e-handeln eller fysisk handel. Fordonet lastar med lätthet skrymmande gods som exempelvis IKEAs långa platta paket med Billy bokhylla men det går också att lasta annat gods. 

Lite fakta om e-Miles:

  • 3D-printad kaross o chassi
  • Eldrift, begränsad till max 25 km/h 
  • Vikt ca 450 kg (beror på version och last)
  • Plats för 1-4 personer beroende på version
  • Styrs med Joystick och kan köras autonomt när lagstiftning är på plats
  • Produktionen är tänkt att vara lokal där efterfrågan finns

En viktig knäckfråga för smarta och hållbara städer handlar om vilken aktör i ekosystemet som skall tillhanda mobilitetskoncept som exempelvis e-Miles. Som diskuterades på Smart City World Congress i Barcelona i höstas skulle det kunna vara olika aktörer som äger, underhåller och använder sådana mobilitetskoncept. Detta innebär en risk för att testerna av mobilitetskonceptet e-Miles rinner ut i sanden just för att det inte är helt självklart hur det kan integreras i staden och vilka användarna och ägarna är. Det är viktigt att vara öppen för olika vägar framåt för att skapa en smart och hållbar stad som är till för dess invånare.

Vår förhoppning är att vi får till tester av konceptet i ett öppet innovationssystem där vi inte utgår från ett förutbestämt behov utan hittar det gemensamt med tilltänkta användare, exempelvis i Helsingborg. I takt med att IT-attacker mot företag, myndigheter och kritisk infrastruktur ökar markant är det viktigt att integrera cybersäkerhet i mobilitetslösningar som e-Miles. Konsultföretaget Deloitte arbetar sedan länge med cybersäkerhet inom fordonsindustrin och har valt e-Miles som en demonstratör för sitt cybersäkerhetssystem som ser till att känslig information som exempelvis position, laddning, användare, och kopplingen till smarta telefoner skyddas.

Vår fortsatta roll i utvecklingen av mobilitetskonceptet e-Miles är att samverka med städer och kommuner, näringsliv, teknikleverantörer, invånare och såklart akademin. Vi kommer att fortsätta att arbeta strukturerat med innovation för att adressera framtidens utmaningar!

Text: Klas Hjort och John Olsson 
 

Las mer

Läs mer om Parken, Helsingborgs nya center för innovation (extern webbsida)

Läs mer (på engelska) om vår samarbete med Helsingborgs stad, IKEA och Malena Engineering som vi initierade i november 2023