Sustainable Future Hub

Sustainable Future Hub är ett samverkansnav för studenter, forskare och externa aktörer som fokuserar på ekonomisk och social hållbarhet. Sustainable Future Hub katalyserar projekt och samarbeten där olika aktörer kan arbeta tillsammans i syfte att driva utvecklingen inom hållbarhetsområdet.

På gång inom hållbarhet

Nyhetsbrev juni 2020

Missa inte vårt första nyhetsbrev från Sustainable Future Hub, läs mer här.

Digital coffee with researchers - Avsnitt 1 med Juan Ocampo

Studenten Els Heile intervjuar forskare om aktuell forskning inom hållbarhet över en kopp kaffe. Se första Youtube-avsnittet här.

Det omvända mentorskapsprogrammet - en ömsesidig ögonöppnare

Hur kan hållbara idéer implementeras och användas i Alfa Lavals affärsverksamhet? Det var ett av ämnena som diskuterades genom det omvända mentorskapsprogrammet, ett pilotprojekt som genomfördes under våren, vilket har varit en ömsesidig ögonöppnare för de involverade studenterna och företaget Alfa Laval. Läs intervjun med deras egna reflektioner.

Corona-relaterade nyheter

Nu lanseras Omstartskommissionen för reformer som gör Sverige starkare efter coronakrisen
Den nya Omstartskommissionen påbörjar nu sitt arbete för att ta fram reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen. Omstartskommissionen består av Sveriges 11 främsta experter inom en rad strategiskt viktiga reformområden. En av dessa är Åsa Hansson, docent vid Institutet för Näringslivsforskning vid Lunds universitet. Läs mer på Stockholms Handelskammares hemsida.

Ekonomin efter Corona
Se videon från det digitala evenemanget Trendspotting @ Lund University - The Economy after Corona, arrangerat av LU Innovation och VentureLab. Se videon på YouTube här.

Läs kolumnen i HD från 30 mars 2020 med vår forskare Louise Bringselius: "Människor hjälper varandra som aldrig förr." 

Forskaren Susanne Arvidsson tror att vissa beteendeförändringar är här för att stanna – och att de kan ha en positiv inverkan på vårt klimat även efter krisen.
Läs artikeln i Sydsvenskan från 29 mars 2020: "Forskare: Coronakrisen kan påverka klimatet positivt."

Sommarkurs i de globala hållbarhetsmålen - kunskap, mätning och ledning

3 -26 augusti, 2020, 5 HP. Heltidstudier 100%, på engelska, distansundervisning
Läs mer och ansök här.

Sustainability Book Club - Lund

Nu finns det en bokcirkel startad av studenter vid Lunds universitet som vill läsa och diskutera bäcker om hållbarhet. Ta reda på mer och gå med i Facebook-gruppen!

Trendspaning inom hållbarhet

Just nu jobbar vårt studentnätverk för fullt med trendspaningar inom hållbarhetsområdet. Det är vad de hittills har upptäckt: Tre nya trender inom hållbarhetsområdet.

Omvänt mentorskap

Under våren driver två av våra studenter ett pilotcase för att utveckla Sustainable Future Hubs Omvända mentorskapsprogram tillsammans med Karl Orrling, Regional Finance Director på Alfa Laval. 

Efterlysing av företag till Omvänt mentorskap i höst!

Vill du och ditt företag delta i vårt program Omvänt mentorskap i höst 2020? Hör av dig till Martina!

Uppdrag sökes: vill ditt företag eller organisation se över er hållbarhetsstrategi ur ett kommuniktionsperspektiv? 

Våra studenter i strategisk marknadsföring kan hjälpa till med att se över varumärkesstrategin, hitta en tydlig och unik position på marknaden, stärka kundrelationen, göra en omvärldsanalys och framtidsspaning alternativt en digital marknadsstrategi. Hör av dig till Martina om du vill veta mer!

Tvärvetenskapligt samarbete inspirerar till reflektion om våra ekonomiska system

Nu finns ett nytt podcast-avsnitt och blogginlägg med vår doktorand Juan Ocampo (som även ingår i studentnätverket), om värdena i våra nuvarande och framtida ekonomiska system! Lyssna på avsnittet här och läs blogginlägget här.

The Bridge Summit 2020: Impact Now!

7-8 oktober 2020 arrangeras den fjärde The Bridge Summit, denna gång på Medicon Village i Lund, Sverige. En av talarna är vår forskare Fredrik NG Andersson. Läs mer om konferensen här.

Sustainable Future Hub:s studentnätverk

I vårt nystartade nätverk av studenter agerar vi tillsammans på hållbarhetsutmaningarna bland annat genom omvärldsbevakning, omvänt mentorskap och inkomna case från företag och organisationer. Nätverket består av 15 studenter på olika nivåer med olika akademiska bakgrunder, från Ekonomihögskolan och andra delar av Lunds universitet. Just nu rekryterar vi nya studenter till nätverket inför hösten 2020, är du intresserad? Läs mer och ansök före den 7 juni 2020!

Här kan du läsa mer om vilka personer som ingår i vårt studentnätverk.

Andra initiativ inom hållbarhet vid Lunds universitet

Du hittar mer information om olika forskningsinitiativ och samarbeten på Lunds universitet i listan nedan, som syftar till en hållbar utveckling.

PRME-rapporten (PDF)
FN-initiativet The Principles for Responsible Management Education (PRME) startades 2007 som en plattform för att öka hållbarhetsprofilen i skolor runtom i världen. Initiativet syftar till att utrusta dagens ekonomistudenter med förståelsen och förmågan att leverera förändring imorgon. Genom PRME-rapporten delar Ekonomihögskolan information om framsteg inom etik, ansvar och hållbarhet.

SUBREA Network (SUstainable Business, REporting and Assurance)
Susanne Arvidsson är initiativtagare och ansvarig för SUBREA-nätverket. Det utvecklades för att skapa de bästa förutsättningarna för att möjliggöra en fortsatt diskussion mellan parter som är intresserade av olika perspektiv relaterade till hållbar verksamhet, rapportering och försäkring. SUBREA-nätverket har över 100 medlemmar med fokus på hållbar verksamhet, inklusive seniorforskare, företrädare för toppledningsgrupper från ett antal företag, bland annat Novo Nordisk, Volvo, SCA, Atlas Copco, IKEA, Telia Company, Tetra Pak, samt från icke-statliga organisationer och företrädare för FN, EU och den svenska regeringen.

SUBREA, The 1st SUBREA Conference Report: A focus on challenges and future knowledge needs (PDF)
Den här rapporten ger dig bakgrund och inspiration till att fortsätta med den viktiga uppgiften att omvandla våra organisationer till att blir mer  hållbara och därigenom bidra till att nå Agenda 2030.

SoPact
SoPact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet, Socialhögskolan som utgår från regeringens strategi för sociala företag där målet är att skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället. SoPact finansieras genom stöd av Vinnova, Tillväxtverket, Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg och Helsingborgs stad.

Agenda 2030 Forskarskola
Som ett steg för att fördjupa samhällets förståelde för hållbarhet har Lunds universitet startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Hållbarhetsforum
Lunds universitets hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitetets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning.

LU Futura
Universitetets tankesmedja LU Futura arbetar tvärvetenskapligt med angelägna framtidsfrågor genom att sammanföra forskning vid åtta olika fakulteter som skapar en unik möjlighet att se på framtidens utmaningar ur alla möjliga synvinklar.

LU:s tematiska samverkansinitiativ
Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden. Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och i världen.

Expertlista inom hållbarhet för ekonomi och näringsliv

Letar du efter en expert inom hållbarhetsområdet? Ekonomihögskolan har en bred kompetens inom hållbarhet och i listan nedan hittar du några av våra forskare inom hållbarhetsområdet. Pressbilder på en del av våra forskare hittar du i Lunds universitets bildbank. 

Fredrik NG Andersson
Docent, nationalekonomi
Hållbar ekonomi, regeringens hållbarhetsmål, hållbarhet i undervisningen.

Susanne Arvidsson
Docent, företagsekonomi
Hållbara organisationer, hållbarhetsforskning och kommunikation, hållbara finanser, hållbar utbildning.

Ester Barinaga
Professor, socialt entreprenörskap
Sociala innovationer och socialt entreprenörskap, alternativa valutor, mikrofinansiering.

Annette Cerne
Universitetslektor, företagsekonomi
Global jämställdhet, CSR, global hållbarhet, hållbar utveckling.

Cristina Chaminade
Professor, ekonomisk historia
Innovation och hållbar utveckling, globalisering av innovation.

Ellen Hillbom
Docent, ekonomisk historia
Jordbruksutveckling och transformation i Afrika.

Jens Hultman
Docent, företagsekonomi
Hållbara leverantörskedjor.

Johan Jansson
Docent, företagsekonomi
Konsumenters miljövärden, hållbar konsumtion, eco-innovation adoption, hållbara transporter, CSR/företags hållbarhet.

Magnus Jiborn
Forskare, ekonomisk historia
Miljökonsekvensredovisning, nationell koldioxidredovisning, miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt.

Astrid Kander
Professor, ekonomisk historia
Det historiska förhållandet mellan energi, koldioxid och tillväxt.

Alexander Paulsson
Universitetslektor, företagsekonomi
Degrowth, divestering.

Sofia Ulver
Docent, företagsekonomi
Konsumentkultur, mångkulturell; konsumtion, marknadsföring och social integration.

Finansieras av Sparbanken Skåne

Sustainable Future Hub har möjliggjorts genom satsningen av Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn. I ett första läge är detta planerat att sträcka sig över fem år. Via stiftelsen kan vinstutdelning från banken investeras i samhällsutvecklande insatser.

Vi vill investera i en framtid som är bra för både oss och kommande generationer. Genom att vi och andra aktörer samverkar kan vi tillsammans öka fokus på hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsarbete handlar om ett långsiktigt förhållningssätt till omvärlden och en vilja att göra skillnad. Det är en resa vi vill vara med på.

Katarina Andrén, vd för Sparbanksstiftelsen Finn

Idag är hållbarhetsperspektivet en integrerad del i hela Sparbanken Skånes verksamhet, där satsningen med Ekonomihögskolan är ett exempel. Mer om banken och sparbanksstiftelserna på www.sparbankenskane.se/agarstiftelser

Vi jobbar med mål 17, vill du vara med?

Martina Oxling
Projektledare

martina.oxling@ehl.lu.se
Telefon: +46 70 914 88 68

Martina Oxling

Cecilia Arkestad 
VD, Stiftelsen Partnerskapet

cecilia.arkestad@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 09 51
Rum: EC2:249

Susanne Arvidsson
Docent, universitetslektor

susanne.arvidsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 79 81
Rum: Alfa1:3109

Susanne Arvidsson

Läs intervjun med projektledaren Martina Oxling i tidskriften LUM!

MOOCs - Gratis onlinekurser inom hållbarhet

Lunds universitet erbjuder MOOC:ar - onlinekurser som är gratis och öppna för alla, många av dem inom området hållbarhet.

Vad forskar du om?

Digital coffee with researchers

Senast uppdaterad: 2020-06-17