lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Referenshantering

När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter.

Referenshanteringsstilar

Det finns flera olika system för hur man citerar och refererar. När du skriver akademiska texter är det viktigt att du följer den tradition som gäller för ämnet i fråga. 

Ekonomihögskolan rekommenderar Harvardstilen - The Harvard style for LUSEM. Denna stil kallas ibland författar-år-stilen och är lik APA-stilen. 
Läs mer här om The Harvard style for LUSEM

Institutionen för Handelsrätt rekommenderar däremot Oxfordstilen - The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)
Läs mer här om Citing for Law
The OSCOLA Guidelines
 

Mer information om de olika referenshanteringsstilarna hittar du i bibliotekets ämnesguide om referenshantering.

Referenshanteringsprogram

Det finns ett flertal program du kan använda för att hantera dina referenser. För dig som är student eller anställd vid Lunds universitet finns universitetsgemensamma licenser på EndNote och RefWorks.

Du kan också använda ett gratisverktyg, som till exempel Zotero eller Mendeley. I dessa två program hittar du The Harvard style for LUSEM - sök efter Lund University School of Economics and Management. Det finns dock ingen teknisk support från Lunds universitet till dessa två system. 

Är du forskare? Läs mer om referenshantering här.

Kontakt för studenter

Bitte Holm
Bibliotekarie

bitte.holm@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 85

Kontakt för forskare

Kent-Inge Andersson
Bibliotekarie

kent-inge.andersson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 86
Rum: EC1, Biblioteket