Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Han blir första ansvarig för AI-integration vid Företagsekonomiska institutionen

Burak Tunca, foto.
Burak Tunca, universitetslektor och från och med höstterminen ansvarig för AI-integration vid Företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan i Lund. Foto: Johan Persson

Burak Tunca är universitetslektor i digital marknadsföring och djupt intresserad av AI-utvecklingen inom sitt ämne. Från och med höstterminen 2024 är han ansvarig för just integrationen av artificiell intelligens inom utbildningen på Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan.

Vi passade på att fråga Burak Tunca vad hans nya uppdrag innebär och hur han ser på AI inom marknadsföring och undervisning.

– Det är inte frågan om vi ska integrera AI i undervisningen, utan hur och när. Tiden är över för tvekan. Vi vet att nästan alla studenter använder AI, men vi vet inte hur. Vi som lärare behöver förbereda studenterna inför att bli ledare i en AI-driven värld. Då kan vi inte lämna dem ensamma med det här, säger Burak Tunca.

AI naturlig del av undervisningen

Första året med en ansvarig för AI-integration vid Företagsekonomiska institutionen får fokus på kartläggning och på att skapa en strategi. På sikt hoppas Burak Tunca att kursplanernas lärandemål kommer innehålla formuleringar om AI.

– Efter sommaren kommer vi först kartlägga vad som görs nu och sedan börja med de lärare som redan använder AI eller om är nyfikna, säger han.

Huvuddelen av Burak Tuncas tjänst som universitetslektor kommer fortfarande att bestå av undervisning.

– Jag ska fokusera på att göra AI till en naturlig del av institutionens undervisning. Det handlar bland annat om att ta fram kunskap och verktyg samt hålla i workshops och seminarier för lärare. Jag hoppas att vi kan ta fram helt nya uppgifter inom våra kurser där AI blir en del av bedömningskriterierna. 

”AI här för att stanna”

Han har noga följt utvecklingen vad gäller AI:s påverkan på digital marknadsföring i allmänhet och ChatGPT i synnerhet sedan dess lansering för omkring 1,5 år sedan.

– I början var de flesta lärare mest bekymrade för fusk. Nu känner jag att vi har förlorat mycket tid: AI är här för att stanna och vi måste integrera det som en naturlig del av våra föreläsningar och undervisning.

Är det vanligt att universitet och handelshögskolor satsar på uppdrag som ditt, med fokus på AI?

– Det finns på företag, men inte så vitt jag vet på några andra handelshögskolor. Men det kan så klart finnas. Jag anser att utan en ansvarig blir införandet alltför slumpmässigt. Man behöver en plats, ett fokus och ett sätt att jobba med och samla alla dokument och verktyg.

Hur mycket använder du olika AI-verktyg själv?

– Jag testar mycket olika chatbottar. Claude, Gemini, Llama och så vidare. Men ChatGPT är mer eller mindre industristandard just nu. Det är något vi behöver diskutera: hur ska vi fixa så att studenterna får tillgång till de bästa och mest avancerade verktygen?

Kunskap fortfarande grunden

AI i all ära, men farorna med AI lyfts fortfarande fram från olika håll, inte minst vad gäller riskerna för ”ekokammare” och att t.ex. universitetsstudenter inte lär sig grunderna i ett ämne innan de går in och ber en bot om hjälp. Vad säger du om det?

– Jag tycker inte att vi ska vara så oroliga. Det var nog samma diskussion när miniräknaren kom. Folk trodde att man skulle bli sämre på att räkna. Men de som får störst nytta av AI är de som har bäst kunskap inom ett område, säger Burak Tunca och ger ett exempel:

– Jag kan skapa en marknadsföringsstrategi med hjälp av AI men utan kunskap kan jag inte bedöma om den kommer funka eller inte: AI gör samma jobb som jag själv kan göra, men snabbare och mer kreativt, säger Burak Tunca.

Han förklarar att han brukar säga till sina studenter att ”det är du som är chefen. ChatGPT är din trainee.”

– Det är vi som driver arbetet framåt. Du behöver fortfarande förstå ditt område för att kunna göra just det, säger Burak Tunca. 

Enligt Burak Tunca är andra användningsområden för generativ AI som främjar inlärning, till exempel:

  • Brainstorming om framtidens affärsfrågor, till exempel för år 2100.
  • Generera fiktiva affärscase för studenter att analysera.
  • Skapa ett spel om ett specifikt ämne som studenter kan spela gruppvis i klassrummet.

– Lärarna har fortfarande ansvaret för att avgöra om AI:s resultat är rimliga. Det är som att ha en otroligt kompetent lärarassistent tillgänglig dygnet runt.

Kommer det bara bli AI på era kurser nu?

– AI-integration är viktigt, men det betyder inte att AI ska ersätta alla böcker eller föreläsningar. Det är en naturlig utveckling bara, från algoritmer i sociala medier och Google till ChatGPT, säger Burak Tunca.

Kommentarer från institutionsledningen

Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan motiverar det nya uppdraget som ”Director of AI Integration” med verksamhetens vilja att förse studenter och lärare med de verktyg, färdigheter och kunskaper som krävs för att lyckas i dagens föränderliga digitala ekonomi.

Niclas Andrén, prefekt vid Företagsekonomiska institutionen:

”Syftet från min sida som prefekt med att utse en AI-ansvarig är att utveckla institutionens medarbetares och studenters förmågor, kompetens och omdöme i att dra nytta av fördelarna med att arbeta med generativ AI. Uppdraget består i att främja, vägleda och övervaka en ansvarsfull, etisk, meningsfull och naturlig användning av generativ AI i institutionens verksamhet.

 Rent praktiskt kan det handla om att inspirera och fungera som bollplank, kunna ge rekommendationer och vägledning, stimulera bredare diskussioner inom institutionen kring generativ AI och bidra till medarbetarnas kompetensutveckling, men också att följa och utvärdera hur generativ AI används i verksamheten.”

Caroline Hellström, studierektor för grundutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen:

”Varje år tar vi emot många förväntansfulla studenter som ser fram emot att påbörja sin utbildning. Efter utbildningen väntar ett arbetsliv där AI finns i analysverktyg, arbetsmetoder, affärsmodeller ... Vi vill gärna bidra till att förbereda studenterna för detta. Frågan är hur vi gör det på bästa sätt? Här kommer den nya rollen som AI-ansvarig att fungera som en motor för utveckling av kursinnehåll och, inte minst, pedagogik.”

Företagsekonomiska institutionen