Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skatteforskaren Åsa Hansson till Ratio

Åsa Hansson och en bild på en skattkarta
Åsa Hansson

Hur påverkar skatter företag och individer? Och hur kan skattesystem utformas för att inte hämma konkurrenskraft i en internationell och digital värld?
Det är några av Åsa Hanssons främsta forskningsintressen. Nu knyts hon till forskningsinstitutet Ratio för att där förlägga en del av sin forskningstid.

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi och välkänd skatteforskare, knyts till Ratio.

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon har ett stort intresse för ekonomisk politik, främst finanspolitik, och varit ledamot i Finanspolitiska rådet och en rad skatteutredningar i Sverige och Danmark. Hon disputerade år 2000 på avhandlingen ”Limits of Tax Policy” och rönte då löpsedlar om att hon gav dåvarande statsminister ”Göran Persson huvudvärk”.

Åsa Hansson är aktiv i såväl forskning som debatt med bred publicering i akademiska journaler och svenska rapporter. 2023 skrev hon exempelvis rapporten ”Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet” på Entreprenörskapsforum och 2022 gav hon ut reformförslag för hela det svenska skattesystemet på SNS.

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vars forskningsfokus ligger på företagandets villkor. Forskningen kan sorteras in i tre breda områden: arbetsmarknad, klimat och miljö, samt konkurrenskraft. Arbetsmarknadsforskningen är Ratios huvudfokus.

Ratio 2024.01.18