Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå

Ekonomihögskolan erbjuder forskarutbildning inom samtliga discipliner – ekonomisk historia, företagsekonomi (inklusive forskningspolitik), handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

Doktorspromotionen i Domkyrkan

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen omfattar 240 hp och utbildningen fram till doktorsexamen ska normalt ta fyra år vid studier på heltid, men i praktiken tar det ibland längre tid. Man kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 hp.

I utbildningen ingår dels olika kurser, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till framgångsrika akademiska karriärer, andra till verksamheter inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Under forskarutbildningen kallas man doktorand eller forskarstuderande. I dagsläget har Ekonomihögskolan drygt 100 antagna doktorander och årligen läggs drygt 20 doktorsavhandlingar fram. Därtill kommer ett flertal licentiatavhandlingar.