Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Maria Stanfors. Foto.

Maria Stanfors

Professor

Maria Stanfors. Foto.

Den osynliga forskargruppen - ledarskap i och kring akademins verksamhetsbärande enheter

Författare

 • Björn Regnell
 • Maria Stanfors
 • Per Runeson
 • Daniel Sjöberg
 • Kirk Scott
 • Eva Nordberg Karlsson
 • Mats Gustafsson

Redaktör

 • Inger Lövkrona
 • Cecilia Agrell
 • Kajsa Widén

Summary, in Swedish

Denna rapport är slutprodukten av ett projektarbete inom ledarskapsprogrammet AKKA III år 2009 och undersöker den paradoxala situation som uppstår då forskargrupper fungerar som verksamhetsbärande enheter samtidigt som deras formella roll i organisationen är oklar. Detta väcker frågeställningar som är relevanta ur ett ledarskapsperspektiv: Vad är egentligen en forskargrupp? Vilka olika typer av forskargrupper finns det? Vad sker under olika forskargruppers livscykel? Hur ser

könssammansättningen ut i de undersökta forskargrupperna? Vilka perspektiv på

ledarskapet finns inom och ovanför forskargrupperna? Hur är ledarskap i en forskargruppskontext

kopplat till genus och mångfald? Vilka kulturella föreställningar

om maskulinitet och femininitet råder i detta ledarskap? Hur beskrivs och synliggörs

forskargrupper av universitetet? Hur kan universitet utveckla det omgivande stödet

till forskargrupperna så att deras verksamhet kan utvecklas, utan att skapa en alltför

tung och kostsam byråkrati?

Vi gör inte anspråk på att ge uttömmande svar på alla dessa frågor, men vi har

påbörjat en faktabaserad undersökning av ovan nämnda frågeställningar som ligger

till grund för den vision som detta arbete mynnar ut i. Visionen kan sammanfattas i

följande tre huvudpunkter, som vidare beskrivs och diskuteras i denna rapport:

(1) Synliggjorda och erkända forskargrupper

(2) Omgivningens goda stöd för en fruktbar livscykel

(3) Ledarskap för ett gott forskargruppsklimat

Avdelning/ar

 • Institutionen för datavetenskap
 • Centrum för ekonomisk demografi
 • Institutionen för elektro- och informationsteknik
 • Bioteknik
 • ELLIIT: the Linköping-Lund initiative on IT and mobile communication
 • Programvarusystem

Publiceringsår

2010

Språk

Svenska

Sidor

99-131

Publikation/Tidskrift/Serie

AKKA AKademiska Kollegors Ansvar - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2008-2009

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Lund University

Ämne

 • Other Social Sciences not elsewhere specified

Nyckelord

 • academic leadership

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Electromagnetic theory

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-633-6386-3