Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunala kapaciteter och strategier för en hållbar kommunal framtid – ett nationellt kommunforskningsprogram

Mindre väg i snötäckt landskap efter mörkrets inbrott med en gård och träd vid horisonten. Foto

Nu startar ett nytt nationellt kommunforskningsprogram i ett samarbete mellan KEFU, CERUM (Umeå universitet), CKS (Linköpings universitet), och KFI (Förvaltningshögskolan i Göteborg med en övergripande ambition att bygga ett långsiktigt starkt nationellt forskningsnätverk. Initiativet stöttas också finansiellt av Kommuninvest forskningsberedning.

Det Nationella kommunforskningsprogrammet, Natkom, drevs ursprungligen av fyra kommunforskningsmiljöer i Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm under åren 2010-2017. I Natkom 1 (2010-2013) var temat hur kommuner hanterar besvärliga situationer. Natkom 2 (2014-2017) handlade om resursanpassning och verksamhetsutveckling. Rapporterna från dessa två forskningsprogram finns tillgängliga på Natkoms hemsida.

Rapporter på Natkoms hemsida – natkom.se

Temat för det nya forskningsprogrammet är en kraftsamling för att bedriva kommunrelevant forskning avseende kommunala kapaciteter och strategier, och synliggöra skillnader och likheter, för en hållbar kommunal framtid och god livsmiljö i hela Sverige.

Utöver detta vill programmet bidra till ett ömsesidigt lärande mellan kommuner via återkommande möten samt sprida FoU inom befintlig infrastruktur, regionalt, nationellt och internationellt.

Om KEFU

KEFU har två syften. Det ena är är att initiera relevant forskning och utbildning som ska stödja kommunernas och regionens utvecklingsarbete. Det andra syftet är att stimulera och stärka högre utbildnings förmåga och kapacitet att möta grundarnas behov av relevanta kunskapserbjudanden. Innehållsmässigt ska forskning och utbildning knyta an till den samhällsvetenskapliga och ekonomiska fakultetens verksamhetsområden.

Akronymen KEFU stod ursprungligen för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning, men över åren har verksamheten breddats till andra områden än enbart ekonomi.

KEFU bildades i augusti 1984. Grundare, finansiärer och uppdragsgivare är Lunds universitet, Region Skåne och Skånes kommuner. KEFU:s styrelse består av representanter från dessa tre parter.

Seminarie- och kursverksamhet

KEFU bedriver en kontinuerlig seminarie- och kursverksamhet där ämnen som rör ledning, organisation och demokrati i kommunal och regional verksamhet tas upp och där vi vill stimulera en levande dialog mellan teori och praktik.