Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny forskning om professionalisering av redovisning i Kina prisas som 2021 års bästa avhandling

”Avhandlingen har viktiga policyimplikationer, exempelvis avseende strategier för professionell redovisningsutveckling i utvecklingsländer i en globaliserad era.” Så beskriver Ekonomihögskolans forskarutbildningskollegium 2021 års bästa avhandling vid fakulteten. Grattis till författaren Wenjun Wen!

Doktorsavhandlingen ”Rethinking Accounting Professionalisation in China” är en djupgående studie av utvecklingen av den offentliga redovisningsbranschen i Kina sedan ‘the Reform and opening-up’ 1978.

– Min avhandling visar att viktiga inhemska och internationella aktörer tillsammans konstruerar ett pågående samförstånd gällande om de institutionella arrangemang som är centrala för viktiga aspekter av redovisningsprofessionaliseringen i Kina. Det handlar främst om två aspekter: organiseringen av yrkesområdet och yrkesutövningen inom yrkesområdet, säger Wenjun Wen, forskare i företagsekonomi.

Forskarutbildningskollegiets motivering:

”Denna avhandling bidrar till redovisningsforskning som rör professionalisering av redovisning i icke-västliga länder. Avhandlingen utmanar rådande perspektiv genom att anlägga ett interaktionsperspektiv som ger nyanserade insikter om relationen mellan aktörer på olika nivåer i samhället (individ, regering, samt relationer till globala revisionsbyråer) och därmed en mer inkluderande bild av olika aspekter av professionaliseringsprocessen.

Avhandlingen har viktiga policyimplikationer, exempelvis avseende strategier för professionell redovisningsutveckling i utvecklingsländer i en globaliserad era. Detta är av betydelse då länder begränsas i sina nationella utvecklingsstrategier genom spridning av regleringar som formulerats och upprätthålls av internationella organisationer.”

Längre artikel om Wenjun Wens forskning och utnämningen på vår engelska webbplats

Avhandlingen i Lunds universitets forskningsportal


Mer om priset

Mottagaren av 2021 års bästa avhandling vid Ekonomihögskolan får – förutom äran – en prissumma om 25 000 kronor. Priset delas ut vid en liten ceremoni i mitten av juni 2022.

Mer om priset och dess tidigare mottagare